Elin Granquist är kock på Haverdals förskola i Halmstad och Kommunals skyddsombud på arbetsplatsen.

Det har länge funnits problem med mögel och dålig luft och ventilation. I september lades flera skyddsombudsstopp för förskolan, bland annat för köket, som sedan hävdes av Arbetsmiljöverket.

Efter att en del av problemen inte blev lösta lade hon ett nytt skyddsombudsstopp för förskolan i slutet av oktober. SVT lokalt ville då göra en intervju med Elin Granquist, som skrev till sin chef och berättade om detta.

– Verksamhetschefen på serviceförvaltningen sade då till mig att ”du ska inte uttala dig i media”. ”Du ska absolut inte svara på några frågor över huvud taget”, berättar hon för Kommunalarbetaren.

Verksamhetschefen förnekar

Men Lisa Larsson, verksamhetschef för måltidsservice på Serviceförvaltningen i Halmstad kommun, förnekar att hon skulle ha sagt något liknande.

– Eftersom Elin inte visste hur hon skulle hantera frågan var det mer av omtanke om henne, att hon inte skulle känna någon press att svara på frågor om detta, säger Lisa Larsson.

Så du har inte sagt att hon inte får prata med media?

– Nej, absolut inte.

Elin Granquist funderade länge innan hon ställde upp på en intervju med KA av rädsla för repressalier från arbetsgivaren. 

– Jag har varit väldigt rädd för att bli av med mitt arbete, rädd att jag ska bli förflyttad för att bli nedtystad.

Är du fortfarande orolig för det?

– Både och. Jag har varit nervös inför den här intervjun att jag ska bli av med mitt jobb samtidigt som jag känner att jag är förtroendevald och jag ska lyssna på medlemmarna. Och jag är inte ensam i det här även om det är jag som syns.

Kommunal vill markera

Kommunals ordförande Malin Ragnegård har träffat Elin Granquist och är bestört över hennes berättelse.

– Det är under all kritik att hindra ett skyddsombud från att uttala sig. Det borde varenda arbetsgivare veta om att det inte är okej. Det här är något vi ska agera väldigt kraftfullt på.

På vilket sätt?

– Jag anser att vi ska påkalla en förhandling med kommunen och påtala att de gjort det här, hindrande av skyddsombud, så får vi se vad det leder till. Det ska kraftfullt markeras, säger Malin Ragnegård och påpekar hur viktigt det är att facket stöttar skyddsombuden.

– Man ska alltid kunna agera, man ska alltid kunna säga sin mening och känna att man har sin fackförening i ryggen.

Föräldrar har varit kritiska

Samma stöd har inte Elin Granquist upplevt från föräldrarna till barnen på förskolan.

– Det som är mest skrämmande är att det kommit föräldrar och skällt på oss som lagt skyddsstoppet och sagt ”häv nu skiten så att vi kan ta tillbaks våra barn”. Det finns föräldrar som är jättepositiva till att vi velat ha en förändring men fler har varit förbannade.

Någon verksamhet pågår inte just nu i förskolans lokaler i väntan på provsvar från luft- och fuktmätningar. Den sista begäran om skyddsombudsstopp kände sig skyddsombuden tvungna att dra tillbaka efter påtryckningar från kommunen. 

Rätten att uttala sig i media

  • Alla offentliganställda har laglig rätt att uttala sig i media och även rikta kritik mot sin arbetsgivare utan att arbetsgivaren kan vidta åtgärder så länge det inte handlar om sådant som är belagt med sekretess.
  • Som skyddsombud har man också ett skydd enligt arbetsmiljölagen, som bland annat säger att skyddsombud inte får hindras att fullgöra sina uppgifter.