Viola Grafström och Ingela Allard är båda visstidsanställda undersköterskor som har kommit i kläm när undersköterska blir skyddad yrkestitel. Det är de inte ensamma om – bara i kommuner och regioner finns över 15 000 personer i samma situation som dem. 

Från och med 1 juli är det reglerat enligt lag vem som får kalla sig undersköterska. Alla som vill använda titeln måste få sin behörighet prövad av Socialstyrelsen.

För att göra det smidigare finns det en övergångsbestämmelse om att de som arbetar som undersköterska redan i dag får fortsätta att använda titeln i tio år utan att prövas.

Inga övergångsregler för visstidare

Men det gäller inte visstidsanställda som Viola Grafström och Ingela Allard, för dem finns det inte några övergångsregler. De blev i stället av med sin titel över en natt och måste ansöka om att få den tillbaka. 

– Jag tycker att det är jättebra att undersköterska blir en skyddad titel. Men jag är besviken över hur det har gått till. Det är orättvist att mina kolleger som gör samma jobb som mig har tio år på sig att söka, medan jag blir omsorgsassistent nu, säger Ingela Allard som tidigare berättat om problemet i GP.

Hon har arbetat som undersköterska i 40 år och nu arbetar på timme inom hemtjänsten i Kungsbacka och har fått skriva på ett nytt kontrakt hos sin arbetsgivare där hon fått titeln omsorgsassistent.

Patientsäkerhetslagen

Reglerna kring undersköterskors skyddade titel är beslutade i riksdagen och regleras i bland annat Patientsäkerhetslagen. 

I Patientsäkerhetslagen finns också bestämmelser om vad som krävs för att använda flera andra yrkestitlar inom sjukvård och omsorg. Bland annat läkare, sjuksköterska och fysioterapeut.

Behörigheten att använda titlarna prövas av Socialstyrelsen.

Här kan du läsa lagen själv.

Viola Grafström som arbetar timmar på sjukhuset i Alingsås fick också ett nytt anställningskontrakt med ny titel av sjukhusets HR-avdelning.

– Jag kände mig kränkt, förminskad och särbehandlad. Det var självklart att jag skulle vägra skriva på. 

Då fick hon höra att hon kunde få böter om hon inte gjorde det eftersom hon bryter mot lagen.

– Hur kan jag få böter för att jag kallar mig undersköterska efter den 1 juli, när jag dagen innan var ok? Det är så absurt så det går inte in i mig. 

Men det som verkar absurt för Viola Grafström och många andra är en följd av lagstiftningen.

–Ja, det här är ett bötesbrott, säger Anders Kring som är jurist på Socialstyrelsen och förklarar att det är lika allvarligt att kalla sig undersköterska utan att ha behörighet som att kalla sig läkare utan legitimation.

Kan dömas till böter

Det är den person som använder en underskötersketiteln utan att ha behörighet som kan dömas till böter enligt lagen.

Hur mycket det kan handla om finns inte fastställt generellt, utan bestäms av rättsväsendet om ett fall går till domstol. Dessutom kan arbetsgivare få kritik av Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) om de har personal anställda med fel titlar.

– Det finns fall där arbetsgivare fått det för att de haft läkare eller sjuksköterskor utan legitimation anställda. Så man kan förstå arbetsgivarnas försiktighet kring detta det. Men det är inte vi som kräver att de ska skriva nya kontrakt, säger han.

Problemet med titlarna är förhoppningsvis övergående. Både Viola Grafström och Ingela Allard har ansökt hos Socialstyrelsen om att få kalla sig undersköterskor.

De väntar båda nervöst på svar. Båda har gått undersköterskeutbildningar men i början av 2000-talet och 1980-talet. De vet inte hur lång tid det kommer att få sina betyg och arbetsgivarintyg kontrollerade. Just nu räknar Socialstyrelsen med väntetider på upp till en månad, men det kan bli både kortare och längre. 

– Vi visste om detta i februari, mars. Hade man kunnat skicka in sina papper och fått bevisen innan så hade de sluppit att ändra alla våra anställningsbevis. Varför gjorde man inte så, säger Ingela Allard. 

Riksdagen har bestämt reglerna

Anders Kring menar att det inte hade varit möjligt eftersom det är riksdagen som bestämt reglerna. Tanken var att reglerna skulle omfatta de som stannar i yrket och inte sommarvikarier.

Samtidigt har han förståelse för att många undersköterskor blir irriterade över att de tas ifrån sin titel och förstår reaktionerna på att övergångsreglerna inte är samma för visstidsanställda som för tillsvidareanställda.

– För mig är det inte bara övergångsregler. 2005 blev jag färdig undersköterska på Komvux. Det här är något som jag uppnått och är stolt över. Det blir nästan en känsla av stöld att de tar min titel, säger Viola Grafström.

Snabba svar om underskötersketiteln

Jag är anställd som timvikarie och undersköterska, vad är jag nu efter 1 juli om jag inte söker om att få skyddad yrkestitel? 

Du får inte kalla dig undersköterska eftersom det nu är en titel som bara behöriga kan använda. Vem som är behörig prövas av Socialstyrelsen. Vad du ska ha för annan titel på arbetet är upp till arbetsgivare och facket att komma fram till. Det 

Kan arbetsgivaren säga att jag är vårdbiträde nu trots att jag anställdes som undersköterska och är utbildad? 

Ja, det kan de. Det är en arbetsrättsligprocess om man måste byta titel på sina anställningskontrakt. Det är ingenting som Socialstyrelsen lägger sig i, men arbetsgivarna kan få kritik från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om de har anställda som inte har formell behörighet att använda titlar de är anställda med. Det finns exempel på arbetsgivare som fått det när exempelvis anställda läkare eller sjuksköterskor inte haft rätt att använda de titlarna. Därför kommer troligen många arbetsgivare att vara försiktiga.

Om jag inte är fått behörighet att kalla mig undersköterska, påverkar det vad jag kan ha för arbetsuppgifter på jobbet?

Du måste vara undersköterska för att vara kontaktman inom hemtjänsten. Annars finns inga lagliga hinder till arbetsuppgifter.

Vad händer om jag kallar mig undersköterska men inte har behörigheten bekräftad av Socialstyrelsen? Kan jag få böter då? Hur mycket? 

Ja, det är ett bötesbrott att använda en titel och den som gör det kan dömas till böter. Det finns ingen generell summa bestämd. Ett fall måste prövas rättsligt för att det ska bestämmas. Det finns inget fall som prövat

Vilka måste ansöka om att använda titeln undersköterska trots att man redan arbetar som det?

Alla som inte är tillsvidareanställda.

Källa: Anders Kring, jurist Socialstyrelsen samt socialstyrelsen.se