Prisca Pedersen kom till Sverige från Nigeria 2007. Hon lärde sig snabbt svenska, läste till undersköterska och fick jobb i hemtjänsten i Malmö. I dag är hon 49 år, men tänker redan på hur det ska bli när hon går i pension.

Inte minst när hon ser vårdtagare samla sopor på balkongen.

– De spar soppåsarna tills någon anhörig kan komma och ta med dom. Många äldre tackar nej till insatser som att gå ut med soporna för att de inte har råd att betala hemtjänsträkningen. Och de har bott i Sverige hela livet – hur ska jag då klara mig? 

När Prisca Pedersen för några år sedan loggade in på Minpension.se så var prognosen att hon kommer få ut 8800 kronor i pension, före skatt. Det är vad hon får om hon slutar jobba vid 65.

– Då började jag försöka spara pengar. Jag lägger undan 1100 kronor varje månad.

Krävs 40 år i Sverige

Att invandrare får lägre pension beror på att de inte hunnit tjäna in lika mycket till pensionen, men också att de får mindre del av den statliga garantipensionen. Den finns för att personer som haft låga inkomster ska få en pension som det går att leva på. 

För att få full garantipension måste du ha bott i Sverige i 40 år. Hur tiden i Sverige påverkar pensionen kan du se i exemplen här nedanför.

(Artikeln fortsätter efter grafiken)

En person med en genomsnittlig kommunalarlön som har jobbat heltid 20 år i Sverige får 8 600 kronor i pension efter skatt. Den som bara har bott och jobbat i Sverige i 10 år får knappt 4600 kronor. 

Kristina Kamp, pensionsexpert på Minpension.se, säger att det tidigare varit mycket fokus på kvinnors låga pensioner. Men kommande generationer har jobbat mer och kommer även få en högre tjänstepension. 

– De som riskerar att bli de nya fattigpensionärerna är de utlandsfödda, säger hon. 

Måste jobba till 68

Prisca Pedersen vill gå i pension vid 65. Men för hennes generation kommer pensionsåldern att ha höjts till 68. Först då får hon ta del av garantipensionen. Om hon går vid 68 kommer hon att ha fått ihop 35 år i Sverige. Då blir pensionen 13 800 före skatt.

–  Men jag kommer inte orka jobba så länge, inte som man sliter nu det blir svårt. Jag har redan fått ont i kroppen, säger hon. 

Prisca Pedersen.
Prisca Pedersen.

Den som får låg pension kan söka bostadstillägg för att få hjälp med hyran (se faktarutan här nedanför). Det gör stor skillnad. Den som får det beviljat kommer upp i nästan samma inkomst som en genomsnittlig kommunalare som bott i Sverige hela livet och arbetat heltid.

Men alla får inte bostadstillägg och många invandrare riskerar att bli fattiga pensionärer.

– De som kommer från länder som saknar ett fungerande pensionssystem har ofta inte heller någon pension från arbete i hemlandet, säger Erik Ferm, som är analytiker på Pensionsmyndigheten.

Kolla om du har rätt till extra pengar 

  • Den som har låg pension kan få statligt stöd för att klara sig, framför allt för att betala hyran. Det heter bostadstillägg och för att få det måste du först ha uppnått pensionsåldern. I dag är den 66, men den kommer att bli högre. (På www.ka.se kan du knappa in ditt födelseår och kolla vad du har för pensionsålder)Du måste också ta ut hela din allmänna pension för att kunna söka bostadstillägg. 
  • Du kan redan nu gå in på www.pensionsmyndigheten.se och räkna på om du kommer att ha rätt till bostadstillägg. 
  • Du får inte ha för stora inkomster, och då räknas både din pension och dina sparade pengar, aktier eller fonder. Hela hushållets inkomster räknas. Om din make har stora inkomster kan du därför bli nekad.
  • Den som har riktigt låg pension eller ingen pension alls kan också få äldreförsörjningsstöd. Pensionsmyndigheten prövar det samtidigt som du ansöker om bostadstillägg. 
  • Äldreförsörjningsstödet är till för att du som pensionär ska ha ”en skälig levnadsnivå”, det vill säga tillräckligt kvar att leva på när boendet är betalt. 2023 ansågs en skälig levnadsnivå vara 6 719 kronor per månad för ensamstående och 5 404 kronor per månad om du har make, sambo eller partner. 
  • Äldreförsörjningsstödet är generösare än försörjningsstöd, till exempel får man ha 100 000 kronor på banken och äga en bil. Däremot så räknas hela familjens inkomster. Det gör att även en person som har väldigt låg pension kan bli nekad stödet.

Källa: Pensionsmyndigheten

Prisca Pedersen jobbade på en på en skola i Nigeria innan hon kom till Sverige. Men skolan var privat och i Nigeria får bara statligt anställda pension. Att hon inte kan få full pension i Sverige kan hon på ett vis tycka är orättvist. Samtidigt finns det fler orättvisor i pensionssystemet påpekar hon.

Till exempel att många lågavlönade som jobbat hela livet i Sverige knappt får mer i pension än de som inte jobbat alls. 

– Det är också fel, säger Prisca Pedersen.

Fler blir fattigpensionärer

Förut fanns det ett undantag för flyktingar som fått uppehållstillstånd av asylskäl. De kunde få full garantipension även om de inte bott i Sverige så länge. Men det tog regeringen bort från och med i år.

Det här gör att andelen pensionärer med låg ekonomisk standard kommer att öka, enligt Pensionsmyndigheten.  

– Det kommer leda till att fler får äldreförsörjningsstöd än idag. Det bör också leda till fler med låg ekonomisk standard, säger Erik Ferm.

Äldreförsörjningsstöd är ett slags socialbidrag för pensionärer som har riktigt låg pension (se faktarutan här nedanför). För utrikes födda hjälper det inte att jobba längre, det gör bara att garantipensionen minskar.

Kristina Kamp tycker att politikerna behöver se över pensionsreglerna för att även utrikes födda ska kunna få en rimlig pension. 

– Risken är annars att deras barn känner att de måste försörja dem.

Fattiga pensionärer

  • Med fattiga pensionärer brukar menas personer som lever i hushåll med relativ låg ekonomisk standard. 2023 ligger det på 15 000 kronor per månad för en ensamstående.
  • Pensionsmyndighetens analys visar att högst andel fattiga pensionärer finns bland personer födda i Afghanistan, Irak, Syrien, Bosnien-Hercegovina, Palestina och Somalia. Det är länder som ofta inte betalar ut någon pension till de som utvandrat. 
  • Den här gruppen pensionärer har så låg pension att de ofta får äldreförsörjningsstöd, ett slags socialbidrag för pensionärer. En del har för låga boendekostnader för att få bostadstillägg, eller så har de inte ansökt om det. 

Källa: Pensionsmyndigheten