I november förra året blev en anställd på Munksundets gruppbostad i Enköping knivskuren till döds av en brukare. Kvinnan jobbade ensam och saknade utbildning. Brukaren dömdes i februari till rättspsykiatrisk vård. 

Efter dödsfallet har Arbetsmiljöverket gjort flera inspektioner på boendet för att se hur företaget jobbar med att riskbedöma hot och våld och ensamarbete. 

Inte tillräcklig kompetens

Myndigheten menar att Serigmo care inte har gjort tillräckligt för att minska arbetsmiljöriskerna för de anställda. Det gäller om de anställda känner till riskerna för hot och våld i arbetet, om de har tillräcklig utbildning för att kunna utföra arbetet säkert och om de vet hur de ska agera om de blir fysiskt attackerade. De ska även se till att de anställda har tillräcklig information om riskerna med ensamarbete.

”Vi bedömer att ni inte har tillräcklig kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att åtgärda de krav vi ställt”, skriver Arbetsmiljöverket i sin rapport. 

Företaget ska åtgärda bristerna senast den 2 maj. Annars hotar Arbetsmiljöverket med vite på 100 000 kronor.