Jag arbetar i en skola och har varit sjukskriven deltid en tid. Jag känner nu att jag inte orkar att gå upp på heltid igen efter att min sjukskrivning eventuellt avslutas. Min chef sade att jag bara kan gå ner på deltid från min heltidstjänst om jag har småbarn hemma, annars inte.

Har inte jag som arbetstagare rätt att bestämma över min egen arbetstid? Min hälsa och mitt välmående måste komma först. 

/ Utmattad


SVAR: Jag förstår att du hamnat i en knepig situation. Om din sjukskrivning upphör är du skyldig att återgå i den sysselsättningsgrad du har i grunden. De lagar som reglerar möjlighet till lägre sysselsättningsgrad är föräldra- och studieledighetslagen. 

Det är viktigt att du mår bra på arbetet och det ska din chef hjälpa dig med så din återgång till arbete i din sysselsättningsgrad möjliggörs på bästa sätt. 

Om du behöver stöd i frågan, ta kontakt med din sektion lokalt för att se om ni tillsammans med arbetsgivaren kan lösa frågan på bästa sätt.