Vad är skillnaden mellan titlarna: stödpedagog, omsorgsassistent och boendestödjare? Finns det skillnader i utbildning samt löneskillnader beroende på titel? 

/ Förvirrad


SVAR: Omsorgsassistent och boendestödjare kan vara titulaturer för samma arbete till exempel inom LSS. Den utbildning som finns för dessa arbeten är vård- och omsorgsprogrammet på gymnasienivå. För att bli stödpedagog krävs en vidare­utbildning på yrkeshögskolan (YH).

När det gäller lön så regleras det i de flesta kollektivavtalen där det finns en högre ingångslön för dem som har en yrkesförberedande gymnasieutbildning där arbetsgivaren kräver detta. Utöver detta är lönen individuell och differentierad. 

Vill du veta hur det ser ut hos din arbetsgivare så ta kontakt med din sektion lokalt.