Sedan förra året gör Södertälje kommun regelbundna bakgrundskontroller på sina anställda via ett annat företag. Kommunal har varit kritiskt till att införa kontrollerna, vilket KA skrivit om

Nu går Kommunal i Stockholms län ut i pressmeddelande och meddelar att de känner sig tvingade att begära lokal tvisteförhandling gällande brott mot dataskyddsförordningen eftersom Södertälje kommun inte fört dialog med facket. 

Bryter mot lagen

– För oss är det självklart att våra medlemmar ska kunna känna sig trygga på sina arbetsplatser. Vi är chockade över att en kommun behandlar våra medlemmars personuppgifter på det här sättet, säger Zandra Michal, avdelningsordförande i Kommunal Stockholms län, i pressmeddelandet. 

Zandra Michal, Kommunal.
Zandra Michal, Kommunal.

Kommunal menar att det ett ”kontinuerligt övervakande” av anställda bryter mot svensk och europeisk lagstiftning. 

– Det är orimligt att exempelvis en kock på ett äldreboende som har 20 års prickfri anställning ska få sina personuppgifter spridda på det här sättet. Den här utvecklingen leder till ett övervakningssamhälle av värsta sort, säger Zandra Michal i pressmeddelandet. 

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, GDPR, är en integritetsskyddslag som syftar till att säkerställa den personliga integriteten genom att reglera personuppgiftsbehandling. Det är en EU-gemensam förordning.

Källa: Integritetsskyddsmyndigheten