När Sveriges Radios program ”Klartext”, som presenterar nyheter på ett enklare sätt, gjorde en intervjuserie med partiföreträdare om frågor kring rättigheter för funktionshindrade inför valet lät det rätt bra. Alla ville skapa bättre förutsättningar för att leva ett bra liv, även för människor med funktionshinder. Intervjuerna var kortfattade och inte så djuplodande, men ingen ifrågasatte att människor har ett värde och rättigheter även om de lever medfunktionsvarationer. 

Det är ju lätt att säga. Men nu sitter vi här. Med ett Tidö­avtal och en regeringsförklaring som gör en sak väldigt klar. Det är skillnad på människor och människor. Richard Jomshof, justitieutskottets nya ord­förande, är kritisk till diskrimineringslagen, som skyddar utsatta grupper, däribland människor med funktionsnedsättning. Han vill att lagen avskaffas.

Skatten sänks för friska

Medan skatten sänks för dem som är friska, som kan jobba och göra stora besparingar så höjs den för människor med funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller allvarliga skador som inte går att rehabiliteras från. De som inte är en del av arbetslinjen, oavsett anledning, ska straffas. Det blir tydligt att du får ditt värde genom ett lönearbete på den traditionella arbetsmarknaden.

Människor som alltid kommer att stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden osynliggörs totalt. I den hårdföra arbetslinjen finns inte människor som inte kan arbeta på den vanliga arbetsmarknaden.

De som inte är en del av arbetslinjen, oavsett anledning, ska straffas.

Om du föds i Sverige med funktionshinder som gör att du inte kommer att kunna försörja dig själv och du råkar ha föräldrar som är utländska medborgare ska du då aldrig kunna bli medborgare, utan leva här på nåder? Till exempel kunna utvisas för bristande vandel, vilket ingen riktigt tycks kunna förklara vad det är, eftersom brott redan är grund för utvisning. Någon slags moraluppfattning. Hur tryggt är det? Vad bygger det för samhälle?

Vem får plats i det nya Sverige?

Lätt att prata om rättvisa

Är du inte svensk medborgare så bara uppför dig så blir du inte utvisad. Bara lär dig vad vandel betyder. Bara följ en uppförandekod som ingen riktigt vet vad den betyder. Bli inte tvingad att prostituera dig, tack. Vad bra. Bli inte missbrukare heller. Missbruk är inte längre en sjukdom, det var då. Nu är missbruk dåligt uppförande. Underkänt i ordning och uppförande.

Vissa som utvisas kommer bli dödade, men shit happens. I Sverige har vi snart en upp­förandekod. För det är ju så lätt att prata om rättvisa, säga en sak och i praktiken göra en helt annan.

Vintern har snart lagt sig överallt, frosten och kylan och det iskalla politiska läget. Vi behöver hålla i varandra i stormarna.