Jag fick en stroke i maj. Då konstaterades även diabetes typ 2. Efter det fick jag inte tillbaka min bussbehörighet. När sjukskrivningen gick ut ville Nobina att jag skulle avsluta min anställning på egen begäran. Jag borde väl bli uppsagd i stället? Kontaktade Kommunal, men inget händer. Har nu gått utan lön sedan sjukskrivningen gick ut i november. Vad gäller i ett sådant här läge? Det var dessutom när jag jobbade som jag fick en stroke.

/ Pls Help


SVAR: När det handlar om att du inte kan utföra dina arbetsuppgifter på grund av en varaktig nedsatt arbetsförmåga ska arbetsgivaren göra en omplaceringsutredning för att se om du kan utföra andra arbetsuppgifter.

Om arbetsförmågan är varaktigt nedsatt kan det dock bli aktuellt med uppsägning på grund av personliga skäl. Det krävs då att det är klarlagt att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse inom sin anställning, att arbetsgivaren har fullgjort sitt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar och att det inte går att omplacera till annat arbete.

Arbetsgivaren ska även då varsla den fackliga organisationen som då har en viss tid på sig att begära förhandling. Jag uppmanar dig att igen ta kontakt med dina fackliga företrädare lokalt för se om det finns något Kommunal kan göra. 

Det är också viktigt att du har anmält din stroke som en arbetsplatsolycka och gjort en arbetsskadeanmälan. Ta även kontakt med Folksam som kan hjälpa dig att se om du har rätt till ersättning