Jag är anhörigvårdare och arbetar i hemmet där jag vårdar min make. Min arbetsgivare är kommunen och avtalet är PAN 20. Jag gör 20 timmar i veckan som är obekväm arbetstid. Har jag rätt till ob-ersättning?


SVAR: Nej, som anhörigvårdare på avtalet PAN kommer man överens om lönen per arbetad timme med hänsyn till arbetstidens förläggning, det vill säga att arbetar man kvällar och helger ska det tas med i lönesättningen från början. Om förutsättningarna ändras varaktigt bör en översyn ske av lönesättningen.

Har du fler frågor kontakta din lokala sektion.