De senaste åren har det gått en trend i att nagga på anställningsskyddet. Politiska utredningar och beslut har i år landat i försämringar av las, lagen om anställningsskydd.

Men det började under den borgerliga Reinfeldtregeringen med införandet av anställningsformen Allmän visstid. Sedan dess går det att anställa på obestämd tid och utan anställningsskydd. 

Otryggheten skapas genom tillfälliga anställningar, sms-jobb, deltidsjobb och bemanningsjobb. Att inte ha ett fast jobb skapar konsekvenser i dagens samhälle.

Svårt med egen bostad

Det blir omöjligt att ta lån eller skaffa egen bostad. Många avstår från att bilda familj och skaffa barn när möjligheten till försörjning ser osäker ut. Allra värst är det för arbetare med ”solskenskontrakt”. Då är det bara att sitta och vänta på att chefen ska ringa och erbjuda jobb för dagen. 

Arbetsköparna brukar motivera de osäkra anställningarna med att det kan komma oförutsedda toppar med beställningar och jobb.

Och, javisst. Nobelfesten är en enstaka kväll om året när det behövs väldigt mycket kökspersonal. Men argumentet blir platt när det samtidigt finns hotellfrukostpersonal som går runt på samma sorts extra anställning. Eller på liknande sätt när det finns visstidsanställda i förskolan. Barnomsorgen har öppet året runt. Både under skid- och badsäsongen. 

Försämrar arbetsmiljön

Trygghet på arbetsmarknaden betyder också att alla ska orka jobba hela vägen fram till pensionen. Stressen över att få ihop tillräckligt med arbetspass per månad är ofta värre än den fysiska stressen. 

Arbetsmiljön riskerar att bli sämre på längre sikt. Den som har en otrygg anställning kanske inte vill riskera att säga ifrån till sin chef. Du tar inte strid mot sexuella trakasserier eller diskriminering om det kan kosta dig nästa jobbpass.

Anställ fler i stället

Enligt vissa politiker är osäkra anställningar också ett medel för att sänka arbetslösheten. Tydligen skulle då företagen bortse från utbildning, kompetens och behov av arbetskraft. Och istället anställa mer personal om det bara gick lättare att avskeda dem också.

Med fler extra anställningar tycker de också att unga människor ska ha lättare att komma in på arbetsmarknaden. Tyvärr har det visat sig att många blir kvar på samma anställningsformer även många år senare.

En bättre lösning på arbetslösheten är att anställa mer personal inom välfärden. Där finns ett konstant behov av bemanning.

Resultatet blir en svagare arbetarrörelse. Och i slutändan då urholkade kollektivavtal och lägre löner.

Även vi som har en fast anställning drabbas av problemen med osäkra anställningar. Extra anställda är svårare att värva till en fackförening. Den som lätt kan bli av med jobbet ser ingen fördel i att vara med i facket. Resultatet blir en svagare arbetarrörelse. Och i slutändan då urholkade kollektivavtal och lägre löner. 

Vid avtalsförhandlingar ställer ofta arbetsköpare sämre anställningsformer som villkor för löneförhöjningar. Om politikerna kunde lagstifta om bättre anställningsskydd skulle det ge bättre utgångsläge i avtalsförhandlingarna. 

Det krävs vilja och politiska beslut för att skapa en bättre arbetsmarknad med trygga jobb och fler anställda. 

Johan Engman      

Yrke: Kock  

Arbetsplats: Förskolan Pärlan, Norlandia

Bostadsort: Skärholmen

+ med valrörelsen: När det diskuteras viktiga samhällsfrågor och lösningar. 

– med valrörelsen: Obehagligt när invandrare ses som problem, istället för en tillgång. 

Varför ska man rösta? En möjlighet att påverka beslut som rör din vardag. Alla röster är lika mycket värda. 

Politiskt aktiv: Vänsterpartiet