Utnyttjandet av utländsk arbetskraft är ett växande problem som inte går att blunda för. Regelverket som gäller exploatering av arbetskraft har stora brister och finns i alla delar av systemet: i regelverk, kontroller, information och stöd till brottsoffer. 

I dagsläget saknas regler som skyddar arbetstagare mot till exempel att få oskälig lön, undermåligt boende eller att sättas i skuld till arbetsgivaren. 

Verkligheten redovisas inte

I dag yttrar vi som fackförbund oss gällande arbetstillstånd via Migrationsverket men allt som oftast stämmer inte uppgifterna överens med verkligheten. Arbetstagaren får ett anställningsavtal i hemlandet som lovar guld och gröna skogar. Alltså samma som skickas till myndigheter och fackförbund, dessa byts sedan ut till det sämre när arbetstagaren kommer hit. 

Det finns inte heller krav på boendestandard och en reglerad hyresnivå. Många gästarbetare får bo i gamla baracker eller husvagnar för en kostnad som inte överensstämmer med standarden.  

Varför samarbetar vi inte?

Myndigheternas gemensamma kontroller fångar dessutom inte upp i den utsträckning som behövs eftersom myndigheterna inte har till uppgift att kolla arbetsvillkor. 

Varför samarbetar inte myndigheter och fackförbund? Anställda ska känna sig trygga på arbetsplatsen oavsett vilket land du kommer ifrån eller vilken arbetsplats du jobbar på. 

Stärk fackens roll på arbetsplatserna

Regeringen behöver ta ett omtag i lagstiftningen, myndigheterna behöver kläs med tydligare direktiv och lagar. Även regionala skyddsombud behöver ha tillgång till alla arbetsplatser även där det inte finns fackligt anslutna.  

Det är dags att stärka fackens roll på arbetsplatserna och få till ett samarbete mellan fackförbunden och myndigheterna!  Vi måste få ett slut på utnyttjandet av utländsk arbetskraft. Skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. 

Therese Ekelöv

Yrke (och uppdrag): Är anställd på ett morotspackeri men är tjänstledig och är förtroendevald. Jag är sektionsordförande och förhandlare

Arbetsplats: Nyskördade morötter AB

Bostadsort: Fjälkinge 

+ med valrörelsen: Har märkt ett större engagemang gällande politiska frågor både på arbetsplatserna och bland medlemmar. 

– med valrörelsen: För lite prat om den gröna sektorn och vilka frågor som är aktuella där. 

Varför ska man rösta? Vi ska vara stolta över vår rösträtt och vårda den ömt. Jag brukar använda talesättet ” Om inte du använder din röst kommer någon annan använda din tystnad”

Politiskt aktiv: Ja, det är jag men relativt ny, i Socialdemokraterna.