Det viktiga i mitt jobb som lokalvårdare är att jag blir sedd, och att det jobb jag utför uppskattas. Att personer hälsar på en är viktigt. Men där kan man ju själv hjälpa till och hälsa på personer man möter i arbetet under dagen.

Där jag jobbar nu så är det verkligen bra stämning, jag blir sedd och de förstår vilket bra jobb man gör varje dag. Att vara lokalvårdare är inte bara att tömma papperskorgar och glida omkring som många tycks tro om vårt jobb.

Kul när jag blev tillfrågad

Att vara delaktig i till exempel inköp av möbler (på en skola eller förskola), är viktigt för oss lokalvårdare eftersom det är vi som ska städa lokalerna. Men med min erfarenhet vet jag att vi lokalvårdare sällan tillfrågas då det ska köpas in möbler. 

Därför kändes det kul när jag nu på en av de förskolor jag nyss börjat på tillfrågades redan första veckan om stolar som skulle köpas in. De undrade vad som skulle passa bra för mig i mitt jobb när jag städar.

Bjud in oss till möten

På tal om delaktighet så tycker jag att vi lokalvårdare ska bjudas in till personalmöten just för att få ta del av viktig information som kan gälla oss, och det ger också oss möjlighet att framföra synpunkter. Som lokalvårdare får man annars ofta höra saker i tredje hand, och det är ju inte bra. 

I morse möttes jag av att stolar, bord och andra möbler dragits fram eftersom de visste att jag skulle köra skurmaskinen. Sådant gör en lokalvårdare glad.

Som exempel kan nämnas informationen under coronapandemin. Då arbetade jag på en skola och vi lokalvårdare fick ingen information alls om läget. Informationen var helt enkelt bristfällig från chefer och skolledning.

På de förskolor jag jobbar nu har jag blivit väl mottagen. Jag har jobbat där i en månad och när jag fick introduktion och gick bredvid kollegan som skulle bli en glad pensionär, presenterade hon mig för övrig personal. Det kändes bra. Det är viktigt att få en bra start.

I morse möttes jag av att stolar, bord och andra möbler dragits fram eftersom de visste att jag skulle köra skurmaskinen. Sådant gör en lokalvårdare glad. Då vet vi att ni ser och uppskattar vårt arbete.