KA har granskat hur medellönerna i kommunerna utvecklats för de yrkesutbildade grupperna undersköterskor, barnskötare och kockar jämfört med vårdbiträden, måltidspersonal och lokalvårdare, grupper där yrkesutbildning saknas.

På två år har medellönerna för de tre yrkesutbildade grupperna ökat med 4 procent. Motsvarande ökning för de outbildade grupperna är 2,6 procent. 

KA:s lönekoll.

Lönekollen 2022

Medellönen i ditt yrke? Kolla här!

Löner

Sedan 2016 har Kommunal drivit att yrkesutbildade bör få större löneökningar än andra grupper. En linje som alltså fått genomslag på medellönerna runt om i landet. I regionerna är skillnaderna inte är lika påtagliga. Ökningen i grupper med yrkesutbildning är där 3,8 procent och för dem utan utbildning 3,5 procent. En förklaring kan vara att jämfört med i kommunerna är de outbildade betydligt färre i regionerna.

Fortfarande i botten

KA har samlat in siffror för medellöner från samtliga kommuner och regioner sedan 2014 i 25 olika yrken.

En analys visar att vissa kommuner och regioner med de lägsta medellönerna då fortfarande ligger i botten. Detta trots att det gått åtta år. Två exempel är Norrköping och Region Örebro län.

På samma sätt som det finns låglönekommuner och låglöneregioner finns det arbetsgivare som låg i toppen 2014 och fortfarande gör det. Två västsvenska kommuner, Härryda och Partille, inte långt från storstaden Göteborg, har legat på tio i topp i alla år. På regionsidan utmärker sig framför allt Region Stockholm där konkurrensen om arbetskraften är större än i övriga regioner.