Att lägga ut vård och omsorg på entreprenad kan vara billigare för kommunerna. Det verkar ske något magiskt i den privata sektorn som gör att det inte behövs så omfattande ekonomiska resurser i verksamheten.

Vilket är då det magiska tricket? Alltför mycket talar för att det delvis är bränna ut personal. Inom den privata omsorgen är kraven ofta höga samtidigt som personalstyrkan är låg. 

Vårdpersonal som delar ut läkemedel, ger injektioner och vårdar mycket sjuka människor behöver den vila de har rätt till. Det beror på att de ofta genomför arbetsuppgifter som kräver fokus och där fel kan få förödande konsekvenser. Särskilt viktigt är det att vårdpersonalen får tillräcklig lång nattvila innan ett långpass om 13-14 timmar.  

Kontrollerad och styrd

Utsatta människors rättigheter i den privata vård- och omsorgssektorn behöver också stärkas. Människor som delar en eller flera diskrimineringsgrunder får ofta ta de mindre attraktiva jobben i samhället. De är inte attraktiva eftersom titeln ger låg status och då arbetstagaren inte får vara så fri i sin yrkesroll som de flesta vill vara.

Arbetstagaren är kontrollerad och styrningen är så detaljerad att den anställde kan råka illa ut. Genom scheman där arbetstagaren inte får tillräcklig vila blir det svårt att jobba kvar. Krav om att jobba extra och omöjliga mål är som käppar under hjulen som kan slå ner vem som helst. 

Migranter särskilt utsatta

Bland de som arbetar mer än vad som är skäligt för den lön de får finns bland andra personer som delar diskrimineringsgrund på grund av etnisk härkomst, trosuppfattning eller funktionsvariation. De har ibland så osäkra anställningsvillkor att de inte vågar gå emot cheferna.

Kristina Thorell, undersköterska.

Särskilt utsatta verkar migranter utan permanent uppehållstillstånd vara. Det finns uppgifter om att sådana personer sliter hårt i hopp om att till slut få den längre anställningen som krävs för permanent uppehållstillstånd. De ger järnet men många tvingas ändå sluta när det finns risk att Lagen om anställningsskydd ger dem rätt till fast tjänst. 

Osynliggörande och skambeläggande

Undersköterskor och vårdbiträden med fast anställning har något bättre möjligheter att försvara sina rättigheter men i organisationer finns många osynliga maktmekanismer. De som går emot chefer kan råka ut för härskartekniker såsom osynliggörande, förlöjliganden, undanhållande av information, dubbel bestraffning, skambeläggande och nedvärderande. 

I en stat där regler om arbetslöshetsersättning är utformad så att alla arbetsföra måste ta ett ledigt jobb är det viktigt att kontrollen av hur arbetsgivare följer våra arbetsmiljö- och arbetstidslagar fungerar. Det är ju inte så att dessa lagar är särskilt generösa utan när de bryts riskerar människor att råka ut för slavliknande arbetsvillkor. 

Det är särskilt viktigt att kontrollen över följande stärks:  

  • att arbetstagare har 11 timmars nattvila före långpass om 13-14 timmar
  • att timvikarier har den nattvila och veckovila som är lagstadgad eller överenskommen genom kollektivavtal och
  • att arbetstagare som delar en eller flera diskrimineringsgrunder har möjlighet att försvara sina rättigheter utan repressalier.