Det här är riskerna i mitt jobb:

– En vanlig orsak är att man lyfter och bär möbler. Då är det lätt att man ”förlyfter” sig och får ont i ryggen. Det har jag själv varit med om, det var elevbord och stolar. Man flyttar ofta hela klassrum i trappor och så på sommaren och det är många gånger inga lätta grejer. På vintertid är det lätt att man snubblar eller halkar när man lyfter. Och som skolvaktmästare jobbar man ofta ensam.

Arbetsolyckor bland vaktmästare

De vanligaste orsakerna till arbetsolyckor med sjukfrånvaro 2019:

 1. Halt underlag (is, snö): 52 
 2. Stege: 27 
 3. Trappa: 26 
 4. Golvytor/halt golv: 19
 5. Åkgräsklippare: 17 
 6. Cykel: 15 
 7. Häcksax, maskinell: 13 
 8. Trappstege: 11 
 9. Dörr: 10
 10. Skåp: 8 

Källa: Arbetsmiljöverket

Så drabbas jag och mina kolleger:

– Jag kan inte påminna mig att jag har varit med om någon riktig arbetsplatsolycka. Men man har varit nära några gånger, många gånger på grund av att man är ensam och så chansar man lite. Jag skulle till exempel skruva ner ett par stora rep på en lekpark. Lekparken var gammal och dålig och repen lossnade och for i väg och klappade till mig så att glasögat sprack.

Kocken Marie Jägeving Husak, skolvaktmästaren Anders Heinhagen och bussföraren Petri Myllykoski är tre av alla kommunalare som utsätts för faror på jobbet.

Arbetsolyckor

Värsta farorna på jobbet

Arbetsmiljö

Så kan man minimera riskerna för arbetsolyckor:

– Ett sätt att motverka arbetsolyckor skulle kunna vara att ha mer samarbete vaktmästare emellan. I Jönköpings kommun finns heller ingen samordnare för oss skolvaktmästare. Där tror jag att det skulle vara bra om det fanns någon som tog vara på våra intressen. Jag har arbetat här i femton år och har inte varit på någon fortbildning i ämnet vaktmästare. Det kunde vara lyftteknik eller att man fick reda på vad det fanns för hjälpmedel. Fortbildning skulle kunna förebygga arbetsolyckor.

– Vi är som många yrkesgrupper stressade. Eleverna blir bara fler och fler på våra skolor och det blir mer och mer att göra. Det kan handla om att man i stället för att vänta på hjälp av en lärare att flytta möbler, tar tag i det själv och ”förlyfter” sig.

Det här är en arbetsolycka

Arbetsolyckor är benämningen på olycksfall på arbetet som har lett till sjukfrånvaro.

Efter en arbetsolycka måste arbetsgivare tillsammans med skyddsombudet utreda bristerna i arbetsmiljön.

Arbetaren själv behöver inte anmäla arbetsolyckan, men ska rapportera till sin chef som
sedan är skyldig att anmäla.

Exempel på allvarliga arbetsolyckor:

 • Skador som orsakar en fraktur på ett ben i kroppen.
 • Skador som orsakar en svår blödning.
 • Svår skada på nerver, muskler eller senor.
 • Skador på inre organ.

Exempel på mindre allvarliga arbetsolyckor:

 • En stukad fot på grund av att man har snubblat.
 • En klämskada.
 • Ont i ryggen efter att man har burit något tungt.
 • En kniv som slinter och orsakar en blödning.

Källa: Arbetsmiljöverket

Kommunalarbetarens granskning

 • Kommunalarbetaren har undersökt antalet arbetsolyckor i Kommunals största yrkesområden.
 • Varje dag skadas minst 25 välfärdsarbetare så allvarligt att de måste sjukskriva sig. Tusentals skadar sig varje år.
 • Arbetsolyckorna ökar över åren.
 • Vi har också tittat på orsakerna till arbetsolyckorna och listat de tio vanligaste orsakerna per bransch.