Frågan om gratis arbetsskor har diskuterats flitigt under det senaste året. I flera mansdominerade yrken är det en självklarhet, men bara 18 procent av alla kommuner ger arbetsskor till barnskötare, visar KA:s granskning

Nu har Laxå kommun bestämt sig för att ändra på saken. I takt med att vintern närmade sig lyfte Kommunals lokala sektion frågan om gratis arbetsskor och arbetskläder inom barnomsorgen. 

Lärarförbundet gillade förslaget och ställde sig också bakom det. Sedan dröjde inte länge förrän barn- och utbildningsnämnden i kommunen hade fattat ett beslut. 

I början av nästa år ska omkring 70 medarbetare inom förskolan och på fritidshemmen få ytterkläder och arbetsskor. Dessutom ska det finnas extra höst- och vinterkläder som vikarier kan använda. 

– Alla ska ha rätt till bra arbetskläder på sin arbetsplats. I dessa yrken går personalen mycket och då kan man få problem med fötterna. Det kan generera sjukskrivningar, säger Frida Larsson, sektionsföreträdare på Kommunal i Laxå. 

Satsningen väntas kosta cirka 280 000 kronor. Härnäst hoppas sektionen i Laxå på att man ska få igenom arbetsskor även i äldreomsorgen. 

– Inom äldreomsorgen går vi inte plus och därför kan det bli lite svårare, konstaterar Frida Larsson. 

Så fick de igenom sitt förslag

  • Den lokala sektionen i Laxå berättade att de ville ha gratis arbetsskor och arbetskläder i barnomsorgen under ett samverkansmöte. Det visade sig att Lärarförbundet ville stötta förslaget.
  • Under nästa möte hade parterna skapat en kostnadskalkyl. Med det menas en uppskattning på hur mycket satsningen skulle kosta kommunen. 
  • Kostnadskalkylen skickades till barn- och utbildningsnämnden. Väl där ställde sig alla partier bakom förslaget, men Socialdemokraterna bestämde att även vikarier skulle ingå i satsningen. Därför tillkom det en kostnad på max 80 000 kronor.