Försäkringskassans rapport visar att sjukfrånvaron under pandemiåret 2020 ökade med 48 procent inom transportbranschen, det gäller personrelaterade transporter som buss och taxi men också varutransporter och varuhantering.

All frånvaro beror inte på covid-19 och andra närliggande sjukdomar.

– Det kan också handla om ökad arbetsbelastning eller ökad ekonomisk osäkerhet på grund av de restriktioner och rekommendationer som infördes under pandemin, säger Ulrik Lidwall, analytiker vid Försäkringskassan och huvudförfattare till rapporten.

Inom vård, omsorg och sociala tjänster ökade sjukfrånvaron med 46 procent under 2020.

– Det är förväntat med tanke på ökad arbetsbelastning och smittorisker inom välfärdstjänsterna, i synnerhet inom sjukvården, säger Ulrik Lidwall.

Ökningen av sjukfrånvaron gäller också vid särskilda boenden, hemtjänst, personlig assistans, förskola och skola.

Fortfarande är kvinnors sjukfrånvaro på arbetsmarknaden dubbelt så hög som mäns men ökningen var störst bland män under pandemin.