– Våra medlemmar i Höganäs omsorg AB har inte, som arbetsmiljölagen kräver, fått vara med och påverka sin egen arbetssituation och schemaläggning, säger Kommunals ordförande i Höganäs, Lene Pedersen.

Höganäs, som har all vård och omsorg i bolagsform, har som en mängd andra kommuner infört scheman som ofta kallas för hälsoscheman för att klara av omställningen till heltid som norm. Precis som i många andra kommuner är det främst nattpersonalen som berörs med kortare men fler nattpass. Antalet fridagar per fyraveckorsperiod har också minskat till nio dagar. 

Åsa Blomberg jobbar deltid natt på ett äldreboende. Hon berättar att hon fått cirka tre pass mer på en sexveckorsperiod.

– Bara denna vecka jobbar jag fem nätter av sju. Så har vi inte haft innan. Förut gjorde jag scheman till nattpersonalen och det har funkat jättebra.

Tidigare var det som mest fyra nätter på en vecka, oftast inte mer än tre. Även varannan helg har tillkommit. 

Hälsoscheman

Hälsoscheman som också kallas hållbara scheman, införs i många kommuner för att kunna erbjuda alla heltid. De ser inte exakt likadana ut överallt. Men det brukar innebära någon eller några av de här sakerna:

  • Kortade nattpass, vilket innebär fler arbetspass till samma lön och färre lediga nätter. Kan också innebära att nattarbetarna även måste jobba kvällar.
  • Arbete varannan helg.
  • Resurspass, där man måste jobba en viss del av sin arbetstid på en annan arbetsplats än den ordinarie. 
  • De som jobbar deltid måste jobba lika många dagar som de som jobbar heltid, bara kortare pass.
  • Mindre inflytande över schemat för personalen. 

Den 1 november infördes de nya schemana men inte förrän i mitten av oktober nådde schemaförslagen Kommunal och de anställda, uppger Kommunal. 

Socialnämndens ordförande, Ingemar Narheim (M), som också är styrelseordförande i Höganäs Omsorg, beklagar anmälningarna men säger samtidigt att han tycker att arbetsgivaren visst har förankrat förändringarna.

– Det är tråkigt. Vi tycker att vi har gjort ett bra jobb. Det här är ju ett avtal mellan Kommunal och SKR som vi måste följa, säger Ingemar Narheim och syftar på överenskommelsen om heltid som norm.

Är det rimligt att man bara ska få 14 dagar på sig att ställa om sina liv, som detta innebär för vissa anställda?

– Det vet jag inte, det får vår utredning visa om de bara har fått 14 dagar på sig. 

Den korta varseltiden och det faktum att skyddsombud och anställda inte fått vara med och påverka schemaläggningen trycker skyddsombuden på i sin så kallade 6:6a-anmälan, som är en begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagen.

Hade de anställda godkänt det här om de fått vara med och tycka till?

– Nej de hade de inte, men då hade de kunnat vara med och förklara hur man kan lägga upp arbetet på ett annat sätt än så här där en konsult från Time Care bestämt hur det ska vara, säger Kommunals Lene Pedersen.

I sin anmälan kräver Kommunals skyddsombud bland annat riskbedömningar av varenda schemarad och individ utifrån aspekter som återhämtning och arbetstid. Senast den 30 november ska arbetsgivaren ha inkommit med ett svar. Är svaret otillräckligt kan skyddsombuden sedan gå vidare till Arbetsmiljöverket.

– De får ungefär lika lång tid på sig som de anställda fick på sig att ändra sina liv. De får 15 dagar, vi fick 14 dagar på oss, säger Lene Pedersen.

Vad är en 6:6a-anmälan?

6:6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst. Detta enligt Arbetsmiljölagens sjätte kapitel, paragraf 6a.

Om skyddsombudet inte är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbetsgivaren löser arbetsmiljöproblemet.

I samband med schemaomläggningen har även nattpersonal fått börja jobba kväll på några ställen. Ett skräckexempel är ett boende där de anställda har två nattpass, som följs direkt av två kvällspass, berättar Lene Pedersen.

– De går hem lördag morgon kvart över sju och börjar klockan fyra på eftermiddagen igen. De har inte ens nio timmars dygnsvila. Det är helt sjukt.

Vad hoppas ni att 6:6a-anmälningarna ska leda till?

– Vi hoppas att de får upp ögonen och förstår att detta inte är bra får återhämtningen. 

Kommunpolitikern och styrelseordföranden Ingemar Narheim ger en lite öppning för att de kritiserade schemana kan förändras.

– Men jag kan inte lova någonting, en utredning får titta på det. Men man måste ju mötas. Vi vill inte att personal ska sluta. Vi vill att de ska vara kvar så klart.

Men enligt undersköterskan Åsa Blomberg pratas det mycket bland kollegorna om att säga upp sig.

– Det är många som säger att de nu söker nya jobb, de frågar hur lång uppsägningstid de har, säger Åsa Blomberg.