Hur påverkas ditt jobb av Allhelgona?

– Det är vår största högtid när alla besöker gravarna. Traditionen är att tända ljus och det ökar för varje år som går. Jag jobbade förra helgen och redan då var det massor med människor. Jag var inte ensam en enda sekund.

– Traditionellt sett ska kyrkogården vara helt städad tills Allhelgona, men tyvärr kan vi inte använda lövblåsen på kyrkogården. Löven faller senare nuförtiden och om vi använder lövblåsen nu kommer ljusen att blåsa bort.

Eva Björk

Namn: Eva Björk

Var: Sura-Ramnäs församling, i Västmanlands län

År i branschen: 25 år

Hur gör du för att ordna en fin stämning bland gravarna?

– I går satte jag ut hållarna för 35 marschaller på en kyrkogård. I dag ska jag sätta ut ljus som brinner i 110 timmar, vilket innebär att de inte slocknar förrän efter helgen. 

– Utöver de vanliga gravarna finns det sådana som är kulturminnesmärkta. Det betyder att församlingen ansvarar för dem. För ett tag sedan slog det mig hur tråkigt det är att inga ljus tänds på dessa gravar. I år ska jag tända ljus även på dem.

Eva Björk, kyrkvaktmästare.
Eva Björk, kyrkvaktmästare.

Hur har intresset för högtiden förändrats under din tid i yrket?

– Jag tycker det har ökat. Efter pandemin har människors inställning till vad som är viktigt i livet ändrats. Man värnar om varandra och minns de döda. Det är fler som gör höstfint vid sina gravar.

– Vissa kommer ju nästan varje dag och besöker en grav på kyrkogården. Då får vi vandra med i deras sorgearbete. Vi går bredvid som en stöttande människa och svarar på deras frågor. Under Allhelgona blir det särskilt påtagligt att dessa personer inte är ensamma, då det är fler som besöker kyrkogårdarna.