Det gjordes för lite och för sent. Coronakommissionens har hård kritik av hur arbetet för att hindra smittspridningen av covid-19 gick till i början. När smittan kom till Solhagens äldreboende i Falkenberg var det annorlunda.

– Varje dag var jag beredd på att någon skulle smittas av covid och när vi fick första fallet var vi på tårna, säger vårdbiträdet Merita Xhaka.

En av de sista dagarna i juni 2020 flyttade det in en ny brukare på hennes avdelning som gick runt och hälsade på alla andra boende. På kvällen visade det sig att han hade diarré.

– Vi tänkte att det var bäst att provta honom direkt. Det är ju ett av de första symtomen man kan få.

Det var covid-19 och Merita Xhaka tog beslut som gjorde att det bara blev en till smittad på Solhagen.

– Jag pratade med chefen och föreslog att vi direkt skulle isolera alla som bor här på sina rum. 

Det var inte så många som trodde på viruset – inte att det var så farligt. De som satt däruppe – politikerna och sådana. De hade allt i sina händer skulle planerat lite längre – inte bara en meter fram. De skulle ha stängt gränserna lite tidigare inte när smittan kommit in.

Merita Xhaka

Chefen gick på hennes linje och det gjorde det lokala coronateamet också. I fem dagar var alla boende inne på sina rum.  Hon var den enda ordinarie eftersom en del var sjukskrivna och det var mitt i semestern.

– Det var jag och sommarvikarier – jag lärde dem hur de skulle göra. Hur de skulle ta av och på munskydd, visir och förkläden. Hygienen var nummer ett faktiskt. Vi spritade överallt. Varje morgon och kväll spritade vi handtag, tv-rummet och kontakttelefoner. Allt. Det gör vi fortfarande.

Coronakommissionens kritik

Coronakommissionen tillsattes av regeringen i juni 2020 och granska agerandet av regering och myndigheter (bland annat Folkhälsomyndigheten) för att stoppa smittan av covid-19.

Den andra rapporten handlar bland annat om smittspridning och kommunikation.

Kritiken från kommissionen är hård och slår fast att agerandet var sent och otillräckligt.

Pandemiberedskapen var undermålig och för få tester gjordes i början och i för liten skala.

Rapporten konstaterar bland annat att hälso- och sjukvård med kort varsel ställt om för att klara covidvården:

”Det är i stor utsträckning personalens förtjänst. Omställningen har skett till priset av en extrem belastning för de anställda liksom inställd och uppskjuten vård.”

Den förra rapporten handlade om äldreomsorg och var kritisk till att en stor del av äldreomsorgen initialt lämnades utanför och att möjligheten att skydda sig var få. Nu slår de  också fast att risken att smittas varit större på äldreboenden där personalomsättningen varit stor och där det är stora boenden. Däremot verkar vilken regi de drivits i inte ha påverkat.

Hela tiden har det varit självklart för personalen att stanna hemma vid minsta symtom. Det har varit lätt att få vikarier och extra personal för att se till att olika personal skött de sjuka och de friska. Själv var hon den enda som gick in till den smittade mannen och den kvinna som hann smittas innan någon visste att han hade viruset. Det bidrog till att stoppa smittan.

– Jag är tacksam att vi hade tillräckligt med material och personal. Jag såg ett tv-program om hur de hade det i Stockholm på äldreboenden. Jag blev jätteledsen över personalens situation. Flest dog ju där. Om vi inte hade haft tillräckligt med skyddsmaterial kanske det hade varit samma sak här hos oss. 

Vad hade krävts för att stoppa smittan i hela landet?

– Det var inte så många som trodde på viruset – inte att det var så farligt. De som satt däruppe – politikerna och sådana. De hade allt i sina händer skulle planerat lite längre – inte bara en meter fram. De skulle ha stängt gränserna lite tidigare inte när smittan kommit in. 

I sitt första delbetänkande kom Coronakommissionen fram till att äldreomsorgen glömdes bort när smittan tog fart i landet. Merita tror att det hade varit betydelsefullt om planer för äldreomsorgen funnits med från början när Folkhälsomyndigheten, regeringen och andra myndigheter la upp riktlinjer för hur smittan skulle stoppas.

– Vi är nära och arbetar med medicinering, sondmatning, katetrar nästan som på sjukhuset. De tänkte inte så mycket på det.

Hennes rådiga och snabba agerande på Solhagen räddade liv. Nu är hon en av de som kan bli utsett till årets hjälte på Framtidsgalan i Stockholm den 9 november. En gala för offentligt anställda i hela landet.

– Jag är glad och överraskad men jag ser det som all vårdpersonals pris. Vi arbetar med det här varje dag året om. Nu blev det synligt för många.