Under hösten har anställda på ett äldreboende på Öster Mälarstrand rasat över kommunens parkeringsplatser. Orsaken är avgifterna, som flera medarbetare tycker är alldeles för dyra. 

Hanna Uutela är vårdbiträde och skyddsombud på äldreboendet. Hon uppskattar att det kostar ungefär 400 kronor i veckan att parkera vid jobbet. Alternativet är att ställa bilen i närliggande parkeringshus, men i så fall blir kostnaden cirka 1 000 kronor i månaden. 

– Vi har vuxna kollegor som får hjälp av sina pensionerade föräldrar för att ha råd att betala parkeringen. Så kan vi inte ha det, säger Hanna Uutela. 

Hanna Uutela.
Hanna Uutela.

Nu har Hanna Uutela startat en namninsamling. Hittills har 59 personer skrivit under uppropet, som kräver billigare parkeringsplatser för alla som jobbar på Öster Mälarstrand. Förutom äldreboendet kräver även en förskola på samma gata förbättring. 

Enligt Hanna Uutela planerar Västerås stad att bygga ett cykelförråd. Dock behöver mer hända. Risken är annars att personalen flyr från Öster Mälarstrand, enligt Hanna Uutela.

– Det finns de som har sagt upp sig eftersom de inte har råd med parkeringen. Jag förstår inte varför vi, som är en underbetald grupp, ska betala så höga summor, säger hon. 

I dagsläget finns det inga planer på att sänka parkeringsavgifterna, konstaterar Thomas Wulcan. Han är chef för trafiktillstånd i Västerås stad. En orsak är att man nyligen har bygg två parkeringshus som används av personal, besökare och övriga som vistas i området. 

– I centrala lägen i Västerås är det ingen orimlig taxa. Den är snarare rimlig för att kunna driva en sådan p-anläggning och för att kunna täcka behovet som finns för de som behöver åka bil, säger Thomas Wulcan.