–  Utbildningen är anpassad utifrån branschen personlig assistans och de både psykosociala och fysiska arbetssituationer som man kan hamna i där, säger Kommunals ombudsman Lia Scheding.

Tillsammans med arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna och Prevent, som ägs av arbetsmarknadens parter, har Kommunal tagit fram den här kursen som tar cirka en timme och är helt gratis. I sex olika kapitel där skådespelaren Nour El Refai gör intervjuer i några av filmerna blir olika delar av arbetsmiljön belysta.

–  Det är arbetsmiljö man pratar om och de dilemman man kan ställas inför i yrket så jag tror att den är hållbar under ganska lång tid faktiskt, säger Lia Scheding.

Utbildningen lanserades i somras. En ny lansering är planerad under hösten, enligt Britta Carlström, marknadsstrateg på Prevent.

Vård- och omsorgsskoncernen Team Oliva, där elva assistansbolag ingår, har planer på att köra utbildningen för alla sina 6  600 personliga assistenter.

Vad får man som assistent med sig från kursen som man inte kände till innan?

–  Man måste ibland få det påfyllt. Just de här delarna som utbildningen tar upp, att arbeta i någons hem, arbetsmiljön för assistenter, kommunikationen, tunga lyft och hur man ska förbättra arbetsmiljön är sådant som vi ändå tänkt ha i vårt grundutbildningsprogram, säger Helena Källström, förändringsledare vid Team Olivia.

Utbildningen finns endast på svenska.

Fotnot: Läs mer om utbildningen hos Prevent (extern länk).