Jag hade för en tid sedan ett pass på ett av de LSS-boenden jag vikarierar på och det var endast vikarier som jobbade. Problem uppstod, då vissa boende har diabetes och ingen av oss vikarier har delegering för att ge insulin. Efter mycket ringande och krångel ordnade det sig till slut.

Någon vecka senare var jag på ett ­annat boende. Då var det också bara ­vikarier där och det fanns inte visir för alla. Enligt beslut ska all personal ha visir när de är inne hos de boende. Hur ska det gå till när det inte finns tillräckligt med visir? Om man är fast anställd har man sitt eget visir, men vi vikarier har inte det.

Detta är inga engångsföreteelser.  Vi vikarier får oftast dålig eller ingen information, så det blir fel och misstag ibland. Är det tillåtet med bara vikarier på ett arbets­pass? För allas bästa, och främst de boendes, borde det vara minst en ordinarie inne på arbetspassen!

/ Vill ha ändring

Lars-Sture Johansson ombudsman på Kommunal

SVAR: Det enkla svaret på din fråga är ja. Att bemanna med endast vikarier är tillåtet. Men bara så länge kompetensen för att utföra arbetsuppgifterna finns bland vikarierna. Nu berättar du att kompetensen inte finns, bland annat för att ge insulin. Då hamnar vi i ett annat läge. Du uppger också att det saknas skyddsutrustning, som visir. 

Ni ska genast vända er till skydds­ombud och/eller facklig företrädare för att få ordning på denna situation. Det är inte ­acceptabelt att det ser ut så här. Att kontakta huvudman/beställare kan också vara ett sätt att uppmärksamma och komma till rätta med problematiken. Ni behöver också kontakta ert lokala fack för att det hela ska bli rätt, beroende på om ni är anställda av kommunen eller en privat utförare.