Bland onsdagens budgetbesked från finansminister Magdalena Andersson (S) finns en skattelättnad för medlemsavgiften i a-kassan.

Den motsvarar en fjärdedel av avgiften under ett år och innebär en sänkning på ungefär 400 kronor årligen, enligt regeringen.

Tanken är att förändringen ska börja gälla 1 juli 2022. Det här är en fråga som exempelvis beslutats tidigare av den socialdemokratiska kongressen men som inte förverkligats.

– Det här är bra, och kommer inte direkt försvåra våra möjligheter att värva medlemmar i facket. Det vanligaste är att man går med både i a-kassan och Kommunal. Och i tider av hög arbetslöshet är det en bra satsning, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin. 

Samtidigt säger han att han hellre hade sett att det tidigare skatteavdraget för fackavgiften hade kommit tillbaka. Men han ser ändå dagens besked som ”överraskande bra”.

Hit hör även en förstärkt skattelättnad för de som får sjuk- och aktivitetsersättning. Klyftan ska, enligt regeringen, nu försvinna mellan de här ersättningarna och arbetsinkomster.

Det ska utifrån regeringens beräkningar handla om 10 000 kronor per år. Från 1 januari 2022 ska förändringen ske. 

– Den här extremt orättvisa straffbeskattningen som har varit för de som har sjuk- och aktivitetsersättning, att den nu försvinner är en riktigt bra jämlikhetsfråga, säger Tobias Baudin. 

Förutom de här två förändringarna vill regeringen genomföra skattesänkningar i höstbudgeten.

Från årsskiftet ska en skattelättnad som med regeringens ord har haft tyngdpunkt på låg- och medelinkomsttagare förstärkas med drygt en tusenlapp per år. Kommunals Tobias Baudin säger att Kommunal är tveksamma till skattesänkningar. 

– Men ska man sänka skatterna är det på det här sättet man ska sänka dem. Det gynnar de med lägst inkomster. 

Det är ett skakigt parlamentariskt läge i svensk politik. Efter sommarens regeringskris finns inte längre januaripartiernas budgetsamarbete.

Frågan om riksdagen kommer acceptera regeringens budget är ännu osäkert.

Centerpartiet menar att man kan acceptera budgeten om den innehåller rätt saker men också att regeringen inte får förhandla med Vänsterpartiet, som i sin tur kommit med egna krav.

Hur ser du på möjligheten att få igenom den här budgeten?

– Jag förutsätter att det i slutänden blir en budget som både vänstern och centern kan ställa sig bakom. Här finns till exempel skattesänkningar som jag tror är en viss framgång för Centerpartiet, säger Tobias Baudin.

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.