Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan har i år möjlighet att bestämma vilken färdriktning kyrkan ska ta under de kommande åren.  Det visar att vi har en riktigt folkkyrka. 

Socialdemokraterna har i årets kyrkoval en tydlig politik för vad vi vill med kyrkan. Vi vill att den svenska kyrkan ska fortsätta sin utveckling till en öppen och solidarisk folkkyrka, där en plats finns för alla. Det blir därför en självklarhet för oss att lyfta frågor som handlar om att ta bort den negativa särbehandling som rått inom Svenska kyrkan. 

Under lång tid har män som inte klarar av att acceptera kvinnliga präster fått välja att inte arbeta med kvinnor. Vi socialdemokrater kan inte längre gå med på att Sveriges största organisation ska få fortsätta med en sådan sanktionerad strukturell diskriminering. 

Traditionen att stillatigande acceptera att män ges rätten att diskriminera kvinnliga medarbetare måste få ett slut. Därmed ska inte Svenska kyrkan längre tillåta sina anställda att säga nej till att samarbeta med personer på grund av sitt kön. 

På samma sätt som den strukturella diskrimineringen gentemot kvinnor har tillåtits i den svenska kyrkan, har den även tillåtit anställda att aktivt välja bort att viga par enbart på grunden att det är fel kön på dem som gifter sig.

En annan fråga vi ser allvarligt på är när präster vägrar viga samkönade par. 

Då äktenskapslagen ändrades för över tio år sedan var det många som drog en lättnadens suck. Ändringen som genomfördes var att den tidigare särlagstiftning som gällde samkönade par upphörde. Istället kom äktenskapslagen att gälla lika för alla, oavsett vilket kön din partner har. 

Att människor ska vara lika inför lagen är en central fråga för Socialdemokraterna. På samma sätt som den strukturella diskrimineringen gentemot kvinnor har tillåtits i den svenska kyrkan, har den även tillåtit anställda att aktivt välja bort att viga par enbart på grunden att det är fel kön på dem som gifter sig. Det är något som Socialdemokraterna inte längre kan acceptera. 

Vår målsättning är att alla präster i Svenska kyrkan ska vilja viga samkönade par och vi är beredda att vidta nödvändiga åtgärder i arbetet mot diskriminering.

 Vi Socialdemokrater uppmanar dig att gå och rösta. Att rösta för en bred folkkyrka där alla, oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska kyrkans verksamhet.