En av de saker som kan få betydelse för Kommunals medlemmar är att utredningen ska titta på om det bör införas sanktionsavgifter, alltså böter, för arbetsgivare som bryter mot föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Till skillnad från många andra föreskrifter blir det inga konsekvenser för en arbetsgivare som bryter mot den.

– Det finns inte några sanktionsmöjligheter i den, som det gör när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Om Arbetsmiljöverket till exempel åker till en byggarbetsplats och det inte finns skyddsutrustning när man går på ställningar så kan de säga att om inte ni åtgärdar det här så får ni vite, säger Lenita Granlund. 

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö har funnits sedan 2014 och handlar om att arbetsgivaren är skyldig att förebygga och åtgärda problem som rör den psykosociala arbetsmiljön, som stress och bemanningsfrågor. När det inte finns sanktionsmöjligheter blir det lite ”muskellöst”, enligt Lenita Granlund. 

– Jag kan ju inte säga vad det kommer landa i men vi ska titta på vad man kan göra för att vässa tänderna i den här föreskriften. Det är en väldigt viktig del för de kvinnodominerade grupperna och framför allt för Kommunals medlemmar inom vård, skola och omsorg, där de här problemen är stora, säger hon. 

Det är det som är det stora problemet, att kvinnodominerade grupper drabbas i större utsträckning av ohälsa som är kopplad till stress och att det är den psykosociala arbetsmiljön som är problemet.

Lenita Granlund

En annan del som Lenita Granlund menar är viktig för Kommunals medlemmar är att utredningen ska se över företagshälsovårdens roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I dag används den i liten utsträckning på det sättet. 

– Det handlar om hur man ska göra så att de här situationerna inte uppstår och hur man ska förebygga ohälsa. Det är det som är det stora problemet, att kvinnodominerade grupper drabbas i större utsträckning av ohälsa som är kopplad till stress och att det är den psykosociala arbetsmiljön som är problemet. 

Utredningen ska därför se över om lagen kan förtydligas så att företagshälsovården i större utsträckning används i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

– Min bild är att företagshälsovården inom Kommunals områden är väl fungerande men att den ofta kommer in när det för sent, eller om det rör den fysiska arbetsmiljön. Kompetensen finns där så att man skulle kunna förebygga på ett bättre sätt, säger Lenita Granlund.

Lenita Granlund.

Lenita Granlund avgår i vår

Nyheter

Lenita Granlund slutade som Kommunals avtalssekreterare för drygt ett år sedan av hälsoskäl. Sedan dess har hon kunnat dra ner på tempot men har fortfarande haft styrelseuppdrag, suttit i Arbetsdomstolen och haft uppdrag som medlare i konflikter. Hon saknar jobbet på Kommunal men är väldigt glad för det nya uppdraget.

– Det här ligger mig jättevarmt om hjärtat eftersom jag alltid har brunnit för arbetsmiljöfrågorna. Jag var skyddsombud själv när jag jobbade som undersköterska och har sedan dess varit intresserad av arbetsmiljöfrågorna och jobbat mycket med dem också som avtalssekreterare.  

Utredningen ska vara klar den 17 juni 2022.