Vi kommunalare har ofta lite lägre inkomster och svårare att klara de kontantinsatser eller amorteringskrav som behövs för att få banklån. Därför blir hyresrätter ofta den naturliga boendeformen för oss. Och därför kommer den förändring som under försommaren förbereds att slå extra hårt mot oss kommunalare. Våra familjer kommer på lite sikt att få flytta till billigare områden, i den mån de finns kvar, eller knö ihop oss som man gör i fattigare länder. 

Den 31 maj kommer januariavtalets betänkande om marknadshyror. Om det går som Centerpartiet vill kan vi ha marknadshyror inom ett år. Tanken bakom detta är att man ska ställa hyresgästföreningen åt sidan och låta hyresvärdar fritt sätta hyror. Det är fastighetsägarna som beställt den här typen av politik genom sina allierade i Centerpartiet.

Även om det i nuläget endast handlar om marknadshyra i nyproducerade bostäder så kommer naturligtvis dessa lägenheter pressa upp hyrorna för närliggande, äldre lägenheter. Dessutom förbereder Moderaterna redan politiska förslag om att införa marknadshyror även i det äldre bostadsbeståndet. 

I dag förhandlas våra hyror mellan fastighetsägare och hyresgästföreningen. Utifrån geografiskt läge och standard på boendet värderas lägenheten och man förhandlar fram en rimlig hyra. Vid fri hyressättning kan värden helt enkelt välja den hyresgäst som är beredd att betala mest. Eftersom vi har en enorm bostadsbrist i hela landet lär hyrorna fara iväg ordentligt. 

Kommunal skulle kunna vara en av hyresgästernas mäktigaste allierade. Vårt fackförbund kan ställa krav på olika politiska partier i det här läget och försvara medlemmarnas ekonomiska intressen.

Hyresgästföreningen har låtit konsultfirman Ramboll simulera vilken effekt marknadshyror skulle få på de lägenheter som finns idag. Deras kalkyl beskriver hyreshöjningar i Stockholm och Göteborg med upp till 50 procent, men även så mycket som 43 procent i exempelvis Luleå. Det är ganska många års löneökningar som på det här sättet bränner av genom ett enkelt riksdagsbeslutet. 

Kommunal skulle kunna vara en av hyresgästernas mäktigaste allierade. Vårt fackförbund kan ställa krav på olika politiska partier i det här läget och försvara medlemmarnas ekonomiska intressen. Liberalerna har ju aviserat att de inte är intresserade av fortsätta projektet kring januariavtalet.

Här har vårt fackförbund en uppgift. Ställ krav på Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att säga upp eller förhandla om avtalet. Vänsterpartiet har redan visat att det går att säga nej.