Från den 1 april krävs att outbildade i Borlänge efter 280 dagar har rätt utbildning som undersköterska eller barnskötare för att få förtur till nya jobb eller kunna få fast anställning.

– Vi kommer att undersöka möjligheten utöka antalet utbildningsplatser i skolan för att klara detta, säger Pernilla Söderlund som är chef för Borlänge kommuns sociala sektor.

Hon tillägger att kommunen också ska titta på hur erfarenhet utan utbildning kan värderas.

– Den som har jobbat länge som vårdbiträde kanske inte behöver gå en hel vårdutbildning utan bara komplettera sina kunskaper för att bli undersköterska.

Tidigare har det funnits en gräns på 320 dagar för outbildad personal inom förskola, skola och fritidsverksamhet.

Vi har redan nu behov av mer än 1 000 vikarier varje månad på särskilda boenden och inom hemtjänsten.

Linda Kvarnström

Linda Kvarnström säger att den regeln har funnits i många år och att den tidigare har lett till stor omsättning av personal.

– Men ingen har kommit till oss och klagat eftersom det redan från början i anställningskontraktet finns ett tak på 320 dagar för outbildade, säger hon.

Nu sänks den gränsen inom skolan till 280 dagar. Omsorgen i kommunen väljer att haka på med att tillämpa samma regel.

Pernilla Söderlund berättar att Borlänge har en lägre andel utbildade undersköterskor jämfört med övriga landet.

– Det vill vi ändra på, säger hon.

Pernilla Söderlund, chef social sektor i Borlänge

Kommunal har länge velat se satsningar på yrkesutbildad personal inom skolan och omsorgen.

Men sektionen i Borlänge är kritisk till kommunens beslut.

Linda Kvarnström befarar att det kommer att förvärra bristen på personal.

– Vi har redan nu behov av mer än 1 000 vikarier varje månad på särskilda boenden och inom hemtjänsten.

Hon har svårt att förstå varför ett tak införs på 280 dagar.

– Det hade varit bättre att låta alla jobba på, ge dem som har förtur nya vikariat och inlasa alla efter 18 månader. Har outbildade dugt i 280 dagar så duger de säkert också efter den tidsgränsen, säger hon.

Linda Kvarnström menar att det inte hindrar att kommunen erbjuder alla möjligheten att utbilda sig.

– Men det får inte ske till priset av ökad underbemanning.

Hon tror att kommunen har tagit intryck av sektionens protester.

– Beslutet är nog inte ristat i sten. Jag tror att det ska vara möjligt att göra undantag från taket på 280 dagar efter den 1 april.

Pernilla Söderlund ger i en skriftlig kommentar Linda Kvarnström rätt på den punkten:

”Detta ska gälla från första april med en införandeplan så att vi inte direkt skapar brist. Jag hoppas att detta kan medföra att en utbildad undersköterska kan söka ett arbete i Borlänge Kommun och på så sätt få en tillsvidare anställning. I dagsläget får man i princip bara en tillsvidare anställning om man bygger upp LAS-dagar och konverterar över till en anställning.I och med detta hoppas jag att inte medarbetarbrist ska uppstå utan att Borlänge Kommun ses som en attraktiv arbetsgivare dit man söker sig”, skriver Pernilla Söderlund.

Fakta inlasning

Den kommunalare som har haft en tillfällig anställning i en kommun eller region i 18 månader (548 dagar) får automatiskt en fast anställning. Det kallas för inlasning eller konvertering. Denna regel finns i avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner.

Enligt lagen om anställningsskydd, las, så har också en tillfälligt anställd efter 361 dagar förtur till nya lediga tjänster som vikariat eller fasta anställningar.

Borlänge kommun inför en tidsgräns, ett tak, för hur länge en outbildad kan jobba kvar. Tidsgränsen på 280 dagar innebär att ingen outbildad ska kunna kräva rätt till förtur till nya lediga jobb eller få sitt nuvarande tillfälliga jobb omvandlat till en fast tjänst.