Det är Kommunal som tillsammans med sina systerförbund i Norge och Storbritannien, Fagforbundet och Unison, har undersökt medlemmarnas syn på välfärdsteknik. Genomgående är svenskarna mer positiva till teknik, i synnerhet i jämförelse med britterna. Detta tros bero på att man i Storbritannien har haft flera år av nedskärningar och brist på kompetensutveckling.

I Storbritannien svarade 57 procent av de tillfrågade att ny teknik innebär en risk för deras jobb, men siffran i Sverige var alltså 10 procent.

Helt riskfritt tror dock inte Kommunals medlemmar att ny teknik kommer att vara. I en annan fråga befarar 24 procent att det kommer att leda till lägre bemanning.