Elliot Baron.

Boken ”Vi kommer med hjärta hem till dig” är en samling av små hemma-hos-porträtt där vi möter äldre personer som har hemtjänst, kunder som de ofta kallas i  dag. Det är ett flöde av människoöden. Ett kort möte, sedan ett nytt.

–  Bokens uppbyggnad speglar arbetet i hemtjänsten. Det är 15 minuter där, ett blöjbyte, en matning, här är en som sitter och gråter. Det är snabbt in och snabbt ut ur olika lägenheter, säger Elliot Baron.

När vi kom hem till dig brukade du sitta på en stol bredvid radion. Du var blind och den beviljade hjälpen räckte inte till. Vi kunde inte hjälpa dig. Du hade få möbler, men de stod ändå ofta i vägen. Din kropp var full av blåmärken efter olika fall och på golvet låg det ofta urin och avföring.

För den som jobbar eller har jobbat i hemtjänsten är det lätt att känna igen detaljer. Själv flyttas jag tillbaka till Göteborgsförorten Kortedala och minns att varje trapphus och varje lägenhet har sin egen lukt. Texterna i boken är nästan fysiska, det är personer i åldrande kroppar, med blod, kiss och avföring.

–  Åldrande är väldigt kroppsligt så det kändes svårt att skriva utan de delarna. Och arbetsuppgifterna är ofta kopplade till kroppsvätskor och mat. Det är i de situationerna man lär känna personerna.

Elliot Baron jobbade i flera år på ett privat hemtjänstföretag i Stockholm. Han började sin yrkesbana som personlig assistent. I  dag är han sjuksköterska på Danderyds sjukhus och får, som han säger, inte vara med i Kommunal längre. Men just nu är han hemma. Vi talar i telefon och i Elliots närhet finns ett tre dagar gammalt barn som under den här stunden mest sover, jag hör ingenting av den nya familjemedlemmen. Elliot går och fyller på sin kaffekopp.

Sedan berättar han om hur jobbet i hemtjänsten förändrades från en vecka till en annan. Elliot började trivas sämre och funderade på att plugga i  stället. Det var när de fick smarta telefoner som räknade varje minut.

apt-möte och chefen ger tips/
kisstricket gör att kunder kissar snabbare/ 
han säger många bäckar små

Elliot är fackligt intresserad, han var medlem i både Kommunal och Syndikalisterna, och träffade en grupp kolleger utanför arbetsplatsen för att prata om jobbet. Han tror att det bidrog till att han skrev boken, även om det inte var hans tanke från början, han började tänka mer kring arbetet.

–  Det är upprepade arbetsuppgifter, ganska monotont. Men man möter en sjuk kropp med minnen och upplevelser samtidigt som man följer ett strikt arbetsschema, det är en intressant krock.

arbetsuppgifterna kommer tillbaka/ 
löpande band som inte är löpande band

Elliot är också intresserad av relationen som uppstår i vårdögonblicket, mellan anställd och äldre men också till den tredje parten: det privata företaget.

–  Relationen blir ännu märkligare när den som får hjälp ska vara en kund. En kund är ju någon som beställer och bestämmer, någon som är överordnad men som här är beroende av hjälp. Kund var det ord vi skulle använda, det var cheferna tydliga med. Jag personligen tycker inte om privatiseringen av vård och att kalla de gamla för kunder är nästan skrattretande. Men jag fattar att de privata företagen gör det, och det är ju ändå ärligt.

Titeln ”Vi kommer med hjärta hem till dig” är hämtat från företagets broschyrer och affischer, ett företag som inte finns kvar längre. Boken är dock inte något debattinlägg om privat äldreomsorg, utan en skildring av de äldre, hjälpen de behöver och i små formuleringar skymtar arbetsvillkor och effektivisering fram.  

Elliot Baron

Yrke: Sjuksköterska och författare.

Bor: Stockholm.

Ålder: 28 år.

Aktuell: Med boken ”Vi kommer med hjärta hem till dig” som utkom den 25 feb­ruari på för­laget It-lit, och med en text i Före­ningen Arbetarskrivares nyutkomna antologi ”Världen vi lämnar”.