Rapporten ”Vad finns det för anledning att vara med i facket?” är skriven av bland andra nationalekonomen Lars Calmfors. Vid ett seminarium presenterade han sin undersökning där medlemmar och icke medlemmar har svarat på frågor om vad de tycker om facket och varför de är med eller inte med.

De omkring 3 000 svaren visar enligt Lars Calmfors en attitydförändring och beteendeförändring där individualistiska värderingar rankas högre än kollektiva.

Förmåner på arbetsplatsen och försäkringar visar sig vara de viktigaste argumenten för att gå med i facket.

Även om många medlemmar och icke medlemmar anser att fackets uppgift att kämpa för högre löner är viktig visar rapporten, enligt Lars Calmfors, att de är färre som tycker att det är nödvändigt att vara medlem för att få högre lön.

Lars Calmfors beskriver det som ett ”fripassagerarproblem” där icke medlemmar får samma chans till löneökningar som alla andra. Därför anser många intervjuade att de inte behöver betala någon medlemsavgift till facket. De får ju sina löner ändå.

Undersökningen visar att inställningen till facket är mer positiv bland de äldre och yngre, medan de i medelåldern är mer kritiska.

Bland utrikesfödda finns en stor grupp som är positiva till facket, bland annat på grund av sociala normer som att vänner och andra på arbetsplatsen är med. Men de är inte med för att de inte har fått frågan.

Lars Calmfors menar att här finns en potential för facket att rekrytera fler genom särskilt riktade kampanjer till ungdomar och utrikes födda.

Tobias Baudin som medverkade vid seminariet sa att Kommunal under hans år som ordförande har förändrat sitt sätt att arbeta med att rekrytera medlemmar.

Det handlar bland annat om att förklara varför det är bra att vara med i facket, att peka på de individuella förmåner som inkomstförsäkring och annat som gynnar individen.

– Men det är ett pedagogiskt problem att förklara varför icke medlemmar får samma löneökning som medlemmar, sa han vid seminariet.

Kommunals ordförande Tobias Baudin utvecklade resonemanget om det pedagogiska problemet med att beskriva risken för att arbetsgivare väljer att rekrytera icke medlemmar om dessa tillåts ha lägre lön än fackligt anslutna.

Och att det samtidigt gäller att förklara att ”om just du” blir medlem blir facket starkare och lättare kan få upp lönerna vilket alla tjänar på.

Han sa att eftersom Kommunal har individuella löner i de flesta av sina avtal blir nästa steg att utveckla facket till att bli ett stöd för medlemmarna i lönesamtal med cheferna.

– Där har vi mycket att utveckla, fortsatte Tobias Baudin.

Enligt rapporten är fackets politiska engagemang en fråga som inte värderas högt bland medlemmar och icke medlemmar.

Men Tobias Baudin sa att Kommunal ska bli ännu mer politiskt i framtiden. Även om förbundet har slutat ge ekonomiska bidrag till Socialdemokraterna vill Kommunal uppmuntra fler medlemmar att bli aktiva i partiet för att få en bättre politik.

– Och vi vet att sjukförsäkring och pension är politiska frågor för kommunalarna. Vi kommer att bli mer politiska i framtiden, men kommer att smalna av det till frågor som direkt berör våra medlemmar, sa Tobias Baudin.