Krislägesavtalet innebär att veckoarbetstiden kan förlängas till 48 timmar.

Avtalet är, enligt uppgifter från Kommunal, aktiverat i sju regioner: Skåne, Jönköping, Kalmar, Stockholm, Uppsala, Gävleborg och Västra Götaland.

Att man har aktiverat avtalet innebär dock inte att personalen tvingats jobba på det än. Det sker först när arbetsgivaren anvisar de anställda enligt avtalet. Det har skett i följande fyra regioner, enligt Kommunal: Skåne, Jönköping, Kalmar och Uppsala. Och nu är en femte region också på gång att anvisa, nämligen Region Stockholm.

– Vi kan inte säga till arbetsgivaren att ”nej, ni får inte”. Men vi kommer göra allt vad vi kan för att det blir så lite dåligt som möjligt, säger Catharina Häggbom.

Hon menar då bland annat att avtalet inte gör att man måste jobba 48 timmar i veckan, avtalet säger ”upp till” 48 timmar i veckan.

– Det finns faktiskt inget som hindrar en lägre veckoarbetstid.

Krislägesavtal får användas när ett krisläge är konstaterat och när arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner beslutat att aktivera avtalet. Avtalet ger den anställde rätt till en krisersättning på 120 procent av timlönen, alltså sammanlagt en ersättning på 220 procent av lönen per timme. Däremot utgår ingen jour, beredskap, ob- eller övertidsersättning.