Coronapandemin kom att dominera en stor del av partiledardebatten. Stefan Löfven inledde med att föreslå en överenskommelse mellan partiledarna om att de tillsammans ska verka för att ge sjuk- och äldreomsorgen stöd och arbetsro under pandemin.

Hans förslag var att partiledarna ska se till att statens bidrag till regioner och kommuner för sjuk- och äldreomsorg inte används till annat, ett stopp för regionala och kommunala skattesänkningar och stopp för privatisering av sjuk- och äldreomsorg.

Men de borgerliga partiledarna kritiserade istället Stefan Löfven och regeringen för bristande nationellt ledarskap i hanteringen av coronakrisen.

Partiledarna lyfte fram Coronakommissionens rapport i slutet av förra året som slog fast att den stora smittspridningen i samhället är huvudorsaken till de många avlidna i covid-19 inom äldreomsorgen.

KD-ledaren Ebba Busch gick så långt att hon upprepade den kritiserade anklagelsen från i våras att regeringen med ”berått mod” tillåtit en högre smittspridning.

Hon ville, i en replikväxling i debatten, inte kännas vid något medansvar med tanke på att hennes eget parti ansvarar för äldreomsorgen i 13 av 21 regioner och i över hälften av landets kommuner, till exempel i Stockholm vars hantering av pandemin inom äldreomsorgen fått särskilt hård kritik.

Ebba Busch ville inte kritisera kommuner som i detta läge sänker skatten. Tvärtom har hon förståelse för de skattesänkningar som genomförs.

Moderatledaren Ulf Kristersson undrade om förslaget om stopp för privatiseringar även är tänkt att gälla i S-styrda kommuner, till exempel i Uppsala där Attendo nu bygger äldreboenden.

Ulf Kristersson fick inget svar på frågan om Stefan Löfven nu ska ringa till partikamraterna i Uppsala och beordra stopp för Attendos bygge.

Kritiken mot Stefan Löfven och regeringen kom även från vänster. Den nya partiledaren för Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar, kallade hanteringen av coronakrisen en skandal.

Hon hänvisade till de delar i Coronakommissionens rapport som uppmärksammar många timanställda inom äldreomsorgen, dåliga anställningsvillkor, underbemanning, bristande resurser och svårigheter att samordna smittskyddsarbetet med tanke på många privata aktörer.

Nooshi Dadgostar menar att regeringen och samarbetspartierna har ett stort ansvar för att inte tillräckligt har gjorts för lösa dessa brister. Detta eftersom problemen inom äldreomsorgen har varit kända sedan länge.

Vänsterledaren menade att Stefan Löfvens förslag om stopp för sänkta skatter i kommunerna saknar trovärdighet med tanke på att regeringens egna skattesänkningar är fyra gånger större än vad den satsar på äldreomsorgen.