Det är Hallands regionfullmäktige som har beslutat att ge en bonus till alla regionens anställda på 5000 kronor lagom till jul. Beslutet gäller även det regionägda bolaget Hallandstrafiken och tjänstemännen där. Men eftersom busstrafiken är upphandlad och bussförarna anställda av Nobina så får inte bussförarna del av bonusen, rapporterar Hallandsposten. 

– Det här blir ju skevt. Hallandstrafikens tjänstemän får 5000 kronor i bonus, medan de som kört bussarna under hela pandemin inte får någonting. Det är ju inte vettigt, säger Anders Ankarsten, ordförande i Kommunals sektion Trafik, till tidningen.

Det är dock inte bara bussförare inom trafiken som blir utan bonusen – Nobina har även anställda tjänstemän som inte heller får någon bonus.   

Hallandstrafikens vd Andreas Almquist säger till KA att det är regionen som har tagit beslutet och att frågor om varför Nobinas anställda inte får ta del av bonusen får ställas till Region Halland.

– Det är ytterst ett politiskt beslut vilka man har valt ska omfattas av bonusen. Det är en arbetsgivarfråga och ett politiskt beslut och bussförarna är inte anställda av regionen eller av oss, säger Andreas Almquist.

Den frågan förtjänar att lyftas med regionen, hur man har resonerat kring exempelvis bussförare.

David Erixon, Nobina

David Erixon är kommunikationschef på Nobina och säger också att det är regionen som måste svara på hur de har tänkt.

– Den frågan förtjänar att lyftas med regionen, hur man har resonerat kring exempelvis bussförare, men det finns ju många andra yrkeskategorier också, som jobbar på uppdrag av regionen, säger David Erixon.

Han säger att eventuella bonusar till deras anställda blir en fråga för hela bolaget, och hänvisar till arbetsgivarorganisationen Sveriges Bussföretag.

– Nu sitter man i avtalsförhandlingar med Kommunal kring kommande regler och bonusar och andra frågeställningar som rör det. Och vi följer ju de avtal och regler som tas fram på arbetsmarknaden., säger David Erixon.

En arbetsgivare kan ju ge en bonus till sina anställda även om det inte är reglerat i avtal, för att de har slitit hårt under pandemin. Är det ingenting som ni skulle kunna tänka er?

– Region Halland har ju valt att kompensera Hallandstrafiken, jag tycker man skulle kunna resonera kring bussförare också. Sen är ju vi ett bolag som finns i hela Norden med 12 000 anställda. Det är en helt annan frågeställning, och där är det viktigt att stå upp för de avtal som finns och jobba enligt dem.

David Erixon säger att han inte känner till några diskussioner om att ge bonus till anställda.

– Det är en fråga som rör fyra länder och någon sådan dialog känner jag inte till i nuläget i alla fall.

KA har sökt regionstyrelsens ordförande och Kommunals trafiksektion i Halland.