Hemtjänstföretaget har cirka 60 medarbetare och finns i Danderyds kommun, norr om Stockholm.

– När pandemin härjade som värst gjorde min personal ett jättejobb. Jag vet vissa kolleger i branscher som haft jätteproblem med halva personalstyrkan sjukskriven. Men vi fick aldrig de problemen.

Under pandemin fick företag statliga subventioner i form av minskade sociala avgifter och betald sjuklön.

– Vi har tjänat 590 000 på de statliga subventionerna. Det här företaget fungerade utmärkt redan tidigare och vi led inte ekonomiskt på något sätt av pandemin, förutom att vi köpt in en massa skyddsmaterial. Vi har fått pengar som vi egentligen inte behövde och då kände jag att då jag ska dela ut dem till personalen för de är verkligen värda det i år, säger Alexander Stalin, vd för Hemtjänst Anne Stalin AB.

Alexander Stalin, vd Hemtjänst Anne Stalin AB.

De som är heltidsanställda får cirka 11 000 kronor utbetalda på decemberlönen. Det är ungefär hälften som arbetar heltid. De som jobbar lägre grad får en procentuellt lägre ersättning.

– Vi har noll procent visstidsanställda. Hos oss jobbar man i den omfattning man vill, säger Alexander Stalin.

Personalen blev informerade om bonusen på ett APT-möte nyligen.

– Det var ingen som protesterade, skrattar Alexander Stalin.

Han hyllar sin personal för insatserna under pandemin.

– Det har inte varit ett roligt år. Jag är jättetacksam för deras insatser.