Maria utanför Varberg hann inte jobba länge på handelsträdgården med att plantera tulpaner innan hon fick allvarliga frätskador på fingertopparna

– Det är helt horribelt, och med Arbetsmiljöverkets medverkan skadade hon sig inte bara en utan två gånger. Arbetsgivaren fick tre månader på sig att göra nya riskbedömningar. Då var det bara någon vecka kvar av hennes anställning, säger Kommunals regionala skyddsombud Julia Svenker.

Marias händer efter frätskadorna.

Hon fick frät­skador av jobbet

Arbetsmiljö

Hon anser att Arbetsmiljöverket borde ha krävt att arbetsgivaren utredde orsakerna till Marias skador. 

– Det står tydligt i arbetsmiljölagen att arbetsskador ska utredas, och så kräver de inte det. Hon fick själv dra i att få komma på utredning eftersom Arbetsmiljöverket inte krävde att det skulle utredas, säger Julia Svenker.

Hon är också upprörd över att Arbetsmiljöverket inte reagerade över att arbetsgivaren vägrade att ta emot det skyddsstopp som hon försökte lägga. 

– Det ska ju allvarligt hota medarbetarnas hälsa för att det ska vara befogat att lägga ett skyddsombudsstopp, och det antog jag att det gjorde eftersom en hade blivit så pass allvarligt skadad och vi inte visste varför, säger Julia Svenker.

Om hon blev flyttad till en helt annan avdelning där hon inte kommer i kontakt med de här kemikalierna så tycker jag att det är en fullgod åtgärd.

Bengt Andersson, Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets inspektör Bengt Andreasson säger att det finns två alternativ när det kommer in en anmälan om arbetsskada. Antingen kräver de att arbetsgivaren gör en utredning, eller så åker Arbetsmiljöverket ut och gör inspektion. 

– Vi kan inte alltid göra det, och då begär vi in en utredning på papper. Men i mina ögon är det alltid bättre att åka dit på plats och sätta sig in ärendet, vilket vi gjorde. Så varför det skulle ha varit bättre att ha begärt in papper i stället för att åka på inspektion, det förstår inte jag, säger Bengt Andreasson.

Han säger också att när han kopplades in på ärendet var både skyddsombudet och Maria övertygade om att orsaken till skadorna var desinfektionsmedlet. Fokus blev därför på att Maria inte skulle exponeras för det.

– Utgångspunkten i mycket av vårt resonemang är att man ska ta bort riskkällan i första hand, och i sista hand jobba med personlig skyddsutrustning. Om hon blev flyttad till en helt annan avdelning där hon inte kommer i kontakt med de här kemikalierna så tycker jag att det är en fullgod åtgärd, säger Bengt Andreasson. 

Arbetsgivaren fick tre månader på sig att göra nya riskbedömningar. Då var det bara någon vecka kvar av hennes anställning.

Julia Svenker

Han säger att de också ställde krav på riskbedömningar av kemikalier och skyddsutrustning. 

– Problemet var att man drog fel slutsatser i början angående orsaken till skadorna. I efterhand är det lätt att vara efterklok och säga varför gjorde vi inte si eller så.

Angående skyddsstoppet som arbetsgivaren vägrade att ta emot så säger Bengt Andreasson att det är en fråga mellan skyddsombudet och arbetsgivaren. Arbetsmiljöverket har inte nåtts av något skyddsstopp och har därför inte kunnat agera.