När den anställda meddelade sin chef att han skulle på ett läkarbesök en och en halv månad senare sa chefen att han ville följa med på besöket. 

Arbetstagaren sa då att det gick bra, men enligt stämningsansökan var det för att han inte vågade säga emot.

Ett par veckor senare kom den anställda på andra tankar. Han hade väntat länge på att få en tid för läkarbesöket, som skulle ta 45 minuter. 

Han ville inte att tiden skulle gå åt till att diskutera arbetsrelaterade frågor, då besöket var av privat natur.

Han sa då till chefen att han inte ville ha honom med vid besöket, men chefen insisterade. 

Får du gå till läkare på arbetstid?

Då får du gå till läkare på arbetstid

KA reder ut

Enligt stämningsansökan, som mannens fackförbund Kommunal står bakom, upprepades detta fyra gånger till. Mannen sa att han inte ville ha chefen med, men chefen ville inte lyssna.

När mannen så kom till läkarmottagningen på utsatt tid stod chefen utanför och väntade. Återigen upprepade den anställda att han inte ville ha chefen med vid besöket. 

Trots det följde chefen med in i mottagningsrummet, där läkaren tog chefen åt sidan och samtalade en stor del av den avsatta tiden. Tid som mannen alltså gick miste om.

Till saken hör att mannen har en funktionsnedsättning, men läkarbesöket hade inget med arbetet eller eventuell rehabilitering att göra, enligt stämningsansökan.

Den anställda hade tagit upp med sin chef att han kunde tänka sig att gemensamt besöka företagshälsovården för att diskutera eventuella anpassningar i arbetet, med anledning av funktionsnedsättningen. Men inget sådant möte hade planerats av chefen.

Efter läkarbesöket mådde mannen mycket dåligt av vad som hade hänt och blev sjukskriven under en period.

Nu anser Kommunal att mannen har missgynnats av arbetsgivaren på grund av sin funktionsnedsättning. 

Förbundet kräver därför att Svenska kyrkan betalar 75 000 kronor till mannen i diskrimineringsersättning.

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.