Medlemsavgiften kan ändå förändras i och med att den nya avgiftsmodellen är tänkt att sjösättas den 1 juli 2021, där en av förändringarna är att den lägsta avgiften ska öka till minst självkostnaden. Vilket innebär en höjning från dagens 125 kronor till 140 kronor, exklusive a-kasseavgiften.

Budgetprognosen som räknar med ett underskott i verksamheten nästa år på 56 miljoner kronor, bygger på en medlemsökning med 10 000 medlemmar även 2021.

I snabb takt godkändes årsredovisning och verksamhetsberättelse och förbundsstyrelsen gavs ansvarsfrihet.

Johanna Svensson, ombud för avdelning Vänerväst, ifrågasatte nyttan med två av Kommunals tjänster, en hälsoapp och tjänsten Trampolin för arbetssökande när verksamhetsberättelsen gicks igenom.

– Har man utvärderat medlemsnyttan? undrade Johanna Svensson.

Kommunals kanslichef Kristina Mårtensson lovade i sitt svar att Kommunal ska bli bättre på att följa upp den typen av satsningar.