– Det är viktigt att skapa delaktighet och att de lokala företrädarna får mer inflytande i det som bestäms, det är ändå de som ska använda de arbetsverktyg och arbetssätt som tas fram, säger Malin Ragnegård, några minuter efter att förbundsmötet avslutats.

Är Kommunal dåliga på att ge lokala företrädare inflytande?

– Vi kan bli bättre känner jag. Det är svårt i en så stor organisation men jag upplever att vi kan jobba på det och bli bättre på det.

Under valet satt hon tillsammans med de andra i avdelning Bergslagen i Borlänge och valdes utan de traditionsenliga applåderna och ovationerna som brukar följa.

– Det blir lite annorlunda när man inte är på plats. Det känns stort och häftigt och väldigt hedrande men också overkligt.

Malin Ragnegård har de senaste åren varit ordförande i avdelning Bergslagen och har en bakgrund som personlig assistent bland annat. Hon kommer inte att flytta permanent till Stockholm, säger hon, utan vill ha kvar sin familj och hemmaplan i Falun. Däremot ser hon framför sig att det blir mycket resande i sitt nya uppdrag.

– För att vara en bra företrädare behöver man träda före. Säger vi att det viktigaste är att värva medlemmar och vara ute bland medlemmarna då ska den högsta ledningen prioritera det också.

Vid förbundsmötet valdes Malin Ragnegård med 137 röster före valberedningens förslag Jenni Strand som fick 65 röster.