Både fack och arbetsgivare är oroliga för att a-kassereglerna gör att det blir svårt att behålla deltidsbrandmän, som utgör två tredjedelar av den kommunala räddningstjänstpersonalen.

Nu har Kommunal tillsammans med andra fackförbund, Sobona och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, skrivit till regeringen och bett om att deltidsbrandmännens inkomst från sin anställning som räddningstjänstpersonal i beredskap helt ska undantas vid beräkning av a-kassa under 2020, skriver TT.

– Gör man inte dessa förändringar finns det en stor risk att räddningstjänsten inte klarar av att upprätthålla beredskapen runt om i landet. Det vore förödande mot bakgrund av att vi befinner oss mitt i en pågående pandemi och står inför en sommar med hög risk för skogsbränder, säger Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare, i ett mejl till KA.

Rekryteringsbehoven är stora och det är en utmaning att rekrytera deltidsbrandmän, säger Lenita Granlund.

– Därför är det inte rimligt att regler i arbetslöshetsersättningen medför att många deltidsbrandmän tvingas avsluta sin anställning i räddningstjänsten. Det måste till en förändring, annars tror jag att det blir väldigt svårt att säkra Sveriges räddningstjänstberedskap under pandemin, säger hon.

Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och ordförande i Sobonas styrelse, säger till TT att det är bråttom att få till förändringen i a-kassan.

– Det finns räddningstjänster som kan förlora upp till en tredjedel av sin personal. Ute i landet har man som regel inte heltidssysselsatta brandmän, där jobbar många med annat och rycker in i räddningstjänsten vid behov. Det gör att vi begär att man gör ett undantag nu när pandemin drabbar denna oerhört viktiga verksamhet, säger han.