Saco och Göran Arrius vill inte ändra LAS. De är emot uppgörelsen mellan januaripartierna, regeringen+C+L, om att nästa år genomföra förändringar om tydligt utökade undantag från turordningsreglerna och särskilt för mindre företag sänka kostnaderna vid uppsägningar.

Det är kanske därför inte överraskande att Göran Arrius nu uppmanar januaripartierna att skrota den utredning som ska föreslå hur förändringarna i LAS ska se ut.

Utredningen kommer inom kort att skickas till tryckeriet och dess förslag kommer att presenteras i slutet av maj.

Men Göran Arrius har också fler argument till varför januaripartierna nu bör skicka en signal om att några förändringar av LAS inte ska genomföras nästa år.

– Det handlar om kriserna vi nu befinner oss i, viruskrisen och finanskrisen. Många förlorar sina jobb på kort tid. Politikernas fokus måste vara att skapa mesta möjliga trygghet på arbetsmarknaden. Att i det läget underlätta för arbetsgivare att säga upp sina anställda kan ytterligare fördjupa lågkonjunkturen.

Martin Ådahl (C).

Förändringar av las

Planen att ändra LAS ligger fast

Nyheter

Göran Arrius säger att det tog 10-15 år innan LAS satte sig genom prejudicerande domar och praxis om hur lagen ska tolkas.

Han tycker att det är i det närmaste oansvarigt att ändra lagen i ett läge när vi har kris och efter det ska försöka få fart på ekonomin och jobben igen.

– Det kommer att ta flera år innan ändrade regler i LAS har satt sig. Parterna måste få tid att fokusera på annat. Varför laga något som inte är trasigt?

LAS-utredningen borde stoppas på ett visst ställe och aldrig mer plockas fram igen.

Lenita Granlund, Kommunal

Även TCO:s ordförande Therese Svanström anser att LAS-punkten aldrig borde ha funnits med i januaripartiernas överenskommelse.

”Med tanke på hur läget är just nu är den uppfattningen ännu starkare”, skriver hon i en skriftlig kommentar.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson instämmer.

”Vi har ända från början sagt att LAS-utredningen inte borde ha sett dagens ljus. Krisen som har uppstått till följd av coronaviruset gör det ännu mer aktuellt att skrota den helt”, skriver han i en skriftlig kommentar.

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund utrycker sig lite mer drastiskt.

– LAS-utredningen borde stoppas på ett visst ställe och aldrig mer plockas fram igen, säger hon.

Kommunal har till LO-kongressen skrivit en motion som kritiserar nuvarande upplägg i förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Dessa förhandlingar sker vid sidan av regeringens LAS-utredning.

Detta är så komplext att parterna måste få chans att göra de förändringar de anser behövs, utan tidspress.

Göran Arrius, Saco

Tillsammans med fem andra kritiska förbund har de majoritet vid kongressen som kan tvinga LO att göra ett omtag i förhandlingarna, inte sälja ut begreppet saklig grund samt garantera alla förbund större insyn och delaktighet i förhandlingarna.

Enligt plan skulle kongressen ha hållits i juni, en och en halv månad innan de ajournerade LAS-förhandlingarna ska återupptas igen.

Nu ajourneras en stor del av kongressen till nästa år. Endast val ska genomföras och ett begränsat antal andra frågor behandlas vid den digitala delen av kongressen i juni. Motionerna kommer att behandlas vid ett representantskap i höst. När är ännu inte bestämt.

Det kan bli så att representantskapet hålls efter att LAS-förhandlingarna redan är avslutade, enligt plan senast sista september.

Kommunals krav angående LAS-förhandlingarna kan då i praktiken vara överspelade. Alternativet är att förbundet får igenom kraven på annat sätt, till exempel genom att ställa villkor för att stöda den nya LO-ledningen som ska väljas vid den digitala delen av kongressen i juni.

Kommunalarbetaren har sökt Kommunals ordförande Tobias Baudin för en kommentar om hur han ser på detta.

Till skillnad från de fackliga parterna så tycker Svenskt Näringsliv att det är bra att LAS-utredningen läggs fram, även om de har kritiserat utredningens direktiv för att inte ta med alla de förändringar som arbetsgivarna vill ha genomförda. De tycker också att det är bra att utredningen kan sätta press på facken i LAS-förhandlingarna.

Göran Arrius är dock kritisk till januaripartiernas tidsplan som innebär ett hot mot fack och arbetsgivare, om de inte i tid förhandlar fram ett eget förslag om ändringar i LAS så blir det lagstiftning.

– Detta är så komplext att parterna måste få chans att göra de förändringar de anser behövs, utan tidspress, säger han.