Som Arbetet tidigare rapporterat har det enligt flera fackförbund varit stora problem med den sociala arbetsmiljön på kommunledningsförvaltningen i Hörby.

I februari lämnade Akademikerförbundet SRR och Vision en så kallad 6:6a-anmälan om åtgärder till Arbetsmiljöverket, som bland annat tog upp problem med hög arbetsbelastning och kränkningar i form av mobbning, skvaller och förtal av anställda.

Anmälan undertecknades även av Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Vårdförbundet.

SD går till attack mot facken

Nyheter

Sverigedemokraten Stefan Borg, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tillbakavisade anklagelserna, och hävdade i ett inlägg på Facebook att de fackliga representanterna kom med grundlösa beskyllningar mot kommunledningen.

Men nu ger alltså Arbetsmiljöverket facken rätt i kritiken, och har delgivit kommunen ett så kallat föreläggande med vite, som innebär böter på 75 000 kronor om förbättringar inte sker innan 1 juni.  

Kraven från Arbetsmiljöverket innebär bland annat att kommunen ska genomföra en ”grundlig undersökning av arbetsförhållandena”, och utifrån den göra en bedömning av arbetsmiljöproblemens omfattning och vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

– Det visar att Hörby kommun har mycket allvarliga arbetsmiljöproblem. Inte bara den samlade fackföreningsrörelsen och folk i allmänhet, utan nu även Arbetsmiljöverket, betonar att det som Hörby kommun har gjort är oacceptabelt, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR i ett pressmeddelande.

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.