Nu sveper smittan av vinterkräksjuka eller maginfluensa över landet. Det är extra svårt att undvika att bli smittad för personal som har till arbetsuppgift att vårda eller sköta den som är sjuk och kräks. 

När man smittas som vårdanställd är det vanligaste fortfarande att man själv får ta smällen med avdrag på lönen med ett karensavdrag för den första dagen av sjukskrivningen. Men det finns arbetsplatser som gör annorlunda. 

I Region Östergötland finns sedan flera år tillbaka riktlinjer som säger att den som insjuknar i en maginfektion, när det tydligt framgår att man blivit smittad av en patient i tjänsten, slipper karensavdrag.

Jennifer Svensson, undersköterska.

– Vi har folk som kommer in och har maginfektioner och det händer ju att personalen smittas. Vi brukar påminna varandra om att se till att spara dokumentation från det tillfället så att smittan kan härledas så att man slipper karensen, säger undersköterskan och arbetsplatsombudet Jennifer Svensson.

Det är inte okej att man straffas med ett avdrag på nästan en tusenlapp om man blir smittad på jobbet.

Jennifer Svensson, undersköterska i Norrköping.

Jennifer Svensson, som arbetar som gipstekniker på akuten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, tycker att samma regler som gäller för henne och hennes kolleger i regionen borde gälla även andra inom vård och äldrevård.

– När man har som jobb att arbeta med människor som är sjuka så tycker jag inte att det är okej att man straffas med ett avdrag på nästan en tusenlapp om man blir smittad på jobbet. Det är ju mycket pengar som dras, säger hon.

Hur ofta region Östergötland får ”bjuda på” en karensdag är det svårt att få besked om. Enligt regionens pressavdelning har de ingen statistik över det. Jennifer Svensson tror dock inte att det används särskilt ofta.

– Jag har jobbat här på akuten i fem år och jag har aldrig behövt använda mig av det. Jag kanske är immun. Men jag tycker att det är en viktig grej att ha eftersom det är arbetsuppgifterna som gör att man smittas, säger Jennifer Svensson.