Moderaterna i Kalix tycker att det borde vara ett krav på att lämna utdrag ur belastningsregistret för den som ska arbeta i äldreomsorgen och med vuxna inom LSS.

– Det är en så enkel grej att göra. Äldre och dementa kan ha tio olika som kommer till sig varje dag. Det är en trygghet för dem att vi i alla fall tagit ett utdrag. Det skulle heller inte bli någon belastning för socialförvaltningen eftersom det är den enskilde som begär ut utdraget, säger kommunfullmäktigeledamoten Johnny Braun, kommunfullmäktigeledamot.

Han har lämnat in en motion i ärendet, vilket Norrländska Socialdemokraten var först med att skriva om.

Vilka brott anser du ska vara försvårande för att få ett jobb?

– Stöld och misshandel kan vara lämpligt.

Att det skulle kunna vara integritetskränkande håller Johnny Braun inte med om.

– Det får man acceptera. Äldre är en så utsatt grupp och då är det i alla fall en liten tröst för dem att socialförvaltningen åtminstone har gjort den här kollen.

Han anser att det är för lätt att få ett jobb i äldreomsorgen i dag.

– Om jag ska bli förvaltare eller god man krävs att jag lämnar in en massa intyg. Varför ska det inte vara samma krav när man vill ha en anställning i äldreomsorgen? säger Johnny Braun. 

Socialnämnden i Kalix ska utreda motionen meddelar nämndens ordförande Katarina Burman (V) till NSD. KA har sökt Katarina Burman för en kommentar.

Äldrebrotten

Äldrebrott drabbar även hemtjänsten

Nyheter

I dagsläget kan en arbetsgivare inom äldreomsorg inte kräva att få se ett utdrag ur belastningsregistret. Det kan bara vissa arbetsgivare göra, som till exempel de som lyder under skollagen, som förskola, skola och fritids.

Men, det finns inget förbud mot att be om ett utdrag inför en anställning. Därför gör kommuner och företag lite som de vill. Sveriges Radios Kaliber gjorde under hösten 2019 en koll av hur landet kommuner gör när det gäller personliga assistenter och av 200 svarande uppgav en tredjedel att de alltid begär utdrag ur belastningsregistret.

Mellan 2007–2017 skedde en stor ökning av arbetsgivares begäran om utdrag: från 256 000 till 733 000 stycken, enligt statistik som SVT redovisar. Den siffran gäller alla yrken, inte bara äldreomsorg.

Ett registerutdrag aldrig kan ersätta arbetsgivarens ansvar i att göra ett gediget rekryteringsarbete och ta in referenser och så vidare för att säkerställa en bra rekrytering

Malin Sjunnebo, avtalsjurist Kommunal

Frågan om arbetsgivares möjligheter att begära utdrag har diskuterats länge. En statlig utredning föreslog redan 2014 ett generellt förbud mot registerkontroll. I våras kom ytterligare en utredning som bygger på samma förslag men att vissa arbetsgivare ska vara undantagna. Det gäller bland andra Kriminalvården och Ekobrottsmyndigheten, men också aktörer inom vård och omsorg. När det gäller vård och omsorg är förslaget dock att det ska vara frivilligt.

Än så länge har regeringen inte gått vidare med något lagförslag.

– Betänkandena bereds inom regeringskansliet. Tyvärr har jag inte några besked att lämna om eventuell tidsplan eller om regeringen avser att gå vidare med några av förslagen, skriver, Björn Lindau, presskommunikatör på arbetsmarknadsdepartementet, i ett mejl till KA.

Kommunals hållning är att arbetsgivare inte ska begära utdrag ur belastningsregistret där det inte finns lagstadgat stöd.

– Anledningen till det är att den lagstiftning som finns bygger på en avvägning mellan arbetsgivarens intresse att kontrollera arbetssökande och den enskildes personliga integritet. Det är också viktigt att betona att ett registerutdrag aldrig kan ersätta arbetsgivarens ansvar i att göra ett gediget rekryteringsarbete och ta in referenser och så vidare för att säkerställa en bra rekrytering, skriver Malin Sjunnebo, avtalsjurist på Kommunal, i ett mejl till KA.

Kommunal följer arbetet med utredningen om belastningsregisterutdrag och frågan om vård och omsorg i hemmet ska undantas från ett generellt förbud.

– Om ett sådant undantag bör införas eller inte beror på hur det skulle utformas, som till exempel vilka brott som registerkontrollen skulle omfatta och hur långt tillbaka i tiden registerutdraget ska sträcka sig, skriver Malin Sjunnebo.