0,3 procent av alla elevassistenter och lärarassistenter anmälde 2017 sjukskrivning på grund av hot och våld, enligt siffrorna. För lärare i grund -och gymnasieskolan var motsvarande andel 0,06 procent, skriver DN.