Statistiska Centralbyrån presenterar statistik varje halvår över vilka partier befolkningen sympatiserar med. Det innebär inte att det måste vara samma parti man röstar på när det är val.

I den här mätningen, som är gjord i november, ökar stödet för Sverigedemokraterna bland LO-medlemmar från 22,8 procent till 27,3. Stödet för Socialdemokraterna minskar samtidigt från 40,8 till 35,5 procent.

Det är ett historiskt lågt stöd bland LO-medlemmar.  Båda förändringarna är statistiskt säkerställda.

I hela väljarkåren uppger 18,1 procent att de stödjer SD, en ökning med drygt sju procentenheter. S är fortsatt största parti, även om stödet minskat från 30,3 till 27,6 procent. Även de förändringarna är statistiskt säkerställda.

SCB:s partisympatiundersökning