Hur många dagar är egentligen ett år? Frågan kan tyckas enkel att lösa med hjälp av grundläggande matematik, men frågar du fack och arbetsgivare kan du få helt olika svar.

Nu har Arbetsdomstolen satt ner foten.

Fallet gäller en man som haft både korta och långa visstidsanställningar på Linnéuniversitet sedan 2014.

Facket ST menade att mannens anställning automatiskt skulle konverteras till en tillsvidareanställning eftersom han jobbat mer än två år under en femårsperiod.

Arbetsgivaren räknade dock annorlunda och förlängde inte hans kontrakt, vilket ska ses som ett avskedande, enligt fackets stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

– Vi är kort sagt oense om man ifall man blir inlasad efter 721 eller 731 dagar, sa Veera Littmarck, förbundsjurist på ST till Arbetet i oktober 2018.

Facket ansåg att man vid beräkningen av tiden ska använda en ”normalmånad” som har 30 dagar, vilket skulle innebära att gränsen för två år går vid 721 dagar.

Arbetsgivaren menade å andra sidan att ett år är 365 dagar, och att mer än två år då blir 365 plus 365 plus 1, alltså 731 dagar.

Nu slår AD fast att arbetsgivaren har rätt. Det finns enligt domstolen inget stöd i lagen för att betrakta längden på ett år som något annat än 365 dagar.

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.