Svår stress eller depression. Det handlar vanligen psykiska diagnoser som leder till långvarig sjukfrånvaro om. 

Och just sådana diagnoser är den mest återkommande anledningen till sjukfrånvaro som varar i över 90 dagar. 

Psykiska diagnoser orsakar 37 procent av den frånvaron enligt statistik från AFA Försäkring för 2017 och 2018.

– Den typiska personen som har långvarig sjukfrånvaro på grund av en psykisk diagnos är en kvinna i 50-årsåldern som arbetar som undersköterska inom kommun och region och bor i Västra Götalands län. Hon är sjukskriven på grund av reaktion på svår stress, säger Elin Henriksson, analytiker på AFA Försäkring.

Statistiken visar att psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro i samtliga län. 

När kvinnor är långvarigt sjuka av psykiska skäl handlar det i över hälften av fallen om reaktioner på svår stress. 

För män är svår stress inte lika dominerande, lika vanligt är förstämningssyndrom.

Över landet är andelen långvarig sjukfrånvaro som beror på psykiska diagnoser högst i Dalarna, på 42 procent, och lägst i Norrbotten där den ligger på 32 procent.

Så stor är den psykiska ohälsan i Sveriges län

Andel av nya sjukfall med mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning 2017 och månadsersättning (sjuk- eller aktivitets- ersättning från Försäkringskassan).

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.