LO-ekonomerna föreslår kraftigt höjda statsbidrag till kommuner och regioner, fler extratjänster, hårdare beskattning av kapitalvinster, höjda pensioner och bättre villkor i a-kassan.

I rapporten beskriver LO-ekonomerna hur LO:s medlemmar förlorar på den politik regeringen för med stöd av C och L.

Det gäller inte bara den ekonomiska politiken som gör att klyftorna växer med avskaffad värnskatt för de rika samtidigt som välfärden allt mer urholkas.

LO-ekonomerna lyfter också fram arbetsmarknadspolitiken som enligt dem präglas av Centerpartiets och Liberalernas strävan att underminera den svenska modellen genom förslag på lagstiftning om lägre löner, urholkad anställningstrygghet, urholkad a-kassa, slakten av arbetsförmedlingen och införandet av en privatiserad LOV-modell för arbetslösa samt lagändringar som försvagar fackens styrka i försvaret av medlemmarnas rättigheter.

Dessutom kritiserar LO-ekonomerna att januariavtalet värnar dagens regler för arbetskraftsinvandring. Inte minst det ekonomiska läget, med stigande arbetslöshet, motiverar enligt LO-ekonomerna att reglerna ändras så att arbetstillstånd beviljas först efter en prövning av om någon i Sverige istället kan ta det lediga jobbet.